socialnetwork เพื่อการจัดการเรียนการสอน

 1. ประโยชน์ของ socialnetwork  เพื่อการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนทันต่อยุคและสมัยในปัจจุบัน  มีความรวดเร็ว  สะดวก ง่ายดายต่อการจัดการเรียนการสอน

2. มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างไร  สำคัญง่ายต่อการติดตามงานจากผู้สอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริบทของการจัดการคุณภาพความเห็น (0)