ประวัติของข้าพเจ้านางสาวจันทรา จันทรังษี ตำแหน่งครู

juntra
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

ชื่อ นางสาวจันทรา จันทรังษี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ครุศาสตร์ สาขาวิชา มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์)

ปริญญาโท กำลังศึกษาที่ราชภัฎนครศรีธรรมราช (บริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริบทของการจัดการคุณภาพความเห็น (0)