วันที่ 11 มิถุนายน 2554 กศน.ตำบลสำพะเนียงร่วมกับนักศึกษา อสม.ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จ.อยุธยา ได้ทำกิจกรรม เดินรณรงค์การเลือกตั้ง ให้ไปใช้สิทธิ์ ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2554 นี้