การเพาะต้นกล้าผัก ผักสวนครัว

การเพาะต้นกล้าเป็นขั้นตอนหนึ่ง ที่ มีความสำคัญต่อการปลูกผัก

การเพาะต้นกล้าผัก ผักสวนครัว            การเพาะต้นกล้าเป็นขั้นตอนหนึ่ง

ที่ มีความสำคัญต่อการปลูกผัก ในภาชนะปลูกชนิดต่าง ๆ เนื่องจาก การเพาะต้นกล้าก่อนปลูกทำให้เราสามารถ เลือกต้นกล้าที่มีความแข็งแรง โตไว นำไปปลูกในภาชนะปลูกที่เราเตรียมไว้ ทำให้โอกาสที่จะปร...ะสบความสำเร็จในการปลูกผักจะมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย            เริ่มต้นสำหรับการเพาะต้นกล้าก็คือ การเตรียมวัสดุสำหรับเพาะต้นกล้า ซึ่งการเลือกวัสดุเพาะต้นกล้าเราควร เลือกวัสดุที่มีความสามารถในการ เก็บความชื้นได้ดี มีความโปร่งที่จะช่วยทำให้รากพืชแตกได้ดี ดังนั้นวัสดุที่เลือกส่วนใหญ่จะนิยมใช้วัสดุ  3 ชนิด คือขุยมะพร้าว เมื่อนำขุยมะพร้าวมาร่อน เพื่อแยกเส้นใยมะพร้าวที่ติดมาออก จะได้ขุยมะพร้าวที่มีลักษณะเป็นขุยเล็ก ๆ ละเอียด ร่วน ซึ่งขุยมะพร้าวมีคุณลักษณะที่ดี ในการเก็บความชื้น และมีความโปร่ง ซึ่งเป็นลักษณะที่ดีเหมาะกับการนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับเพาะต้นกล้าขี้เถ้าแกลบ ขี้เถ้าแกลบ มีลักษณะเป็นผงเล็ก ๆ ค่อนข้างละเอียด มีสีดำ คล้ายถ่าน ดังนั้น ขี้เถ้าแกลบจึงมีคุณสมบัติในการเก็บ ความชื้นได้ดีขี้วัว เนื่องจากในขั้นตอนการเพาะต้นกล้าใช้ระยะเวลาในการดูแล จนกระทั้งย้ายปลูก ประมาณ 1 เดือน ดังนั้นเราควรเพิ่มสารอาหารให้กับวัสดุเพาะต้นกล้าเพื่อให้ต้นกล้าที่เราเพาะได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ ซึ่งขี้วัวมักถูกใช้เป็นแหล่งอาหาร ให้กับพื้น เนื่องจากเป็นแหล่งของสารอาหารจำพวก"ไนโตรเจน" อีกทั้งยังหาซื้อได้ง่ายตามร้านขาย ต้นไม้ทั่ว ๆ ไป ใกล้ ๆ บ้านเราอีกด้วย ขี้วัวเมื่อเราซื้อมาแล้ว ก็นำมาร่อนด้วยตะกร้า เพื่อแยกส่วนที่เป็นชิ้นใหญ่ ๆ ออก ก่อนนำมาผสมเป็นวัสดุเพาะต้นกล้าต่อ ไป ดังนั้นการเตรียมวัสดุเพาะต้นกล้าสามารถ ทำได้ง่าย ๆได้ดังนี้     วัสดุที่ใช้ขี้เถ้าแกลบ (ร่อนก่อนนำมาใช้)     1     ส่วนขุยมะพร้าว (ร่อนก่อนนำมาใช้)      1     ส่วนขี้วัว (ร่อนก่อนนำมาใช้)                1     ส่วน ผสม ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน จากนั้นนำไปใช้งานได้เลยทันที         สำหรับการเพาะต้นกล้า หลังจากที่เราเตรียมวัสดุเพาะแล้ว แล้วก็นำวัสดุเพาะไปใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้เพาะต้นกล้า โดยเวลาใส่ ให้ใส่วัสดุเพา ะไม่ต้องเต็มภาชนะ ให้เหลือพื้นที่จากปากชนะลงมาประมาณ 1 นิ้ว เพื่อป้องกันเวลาเรารดน้ำ แล้วแรงของน้ำจะทำให้เมล็ดกระเด็นหาย ไป         จากนั้นเราอาจใช้ไม้บรรทัด ขีดให้วัสดุเพาะเป็นร่องตรง ๆ ตื้น ๆ ไม่ต้องลึกมาก (แค่พอกลบเมล็ดมิด) แล้วจึงโรยเมล็ดพันธุ์ผักที่ต้องการปลูกลงไป โดยเมล็ดที่ใช้เราอาจจะแช่น้ำมาก่อน แล้วก็ได้ (ถ้าต้องการแช่น้ำก่อนเพาะ ควรแช่ประมาณ 8 ชั่วโมง) หรือไม่แช่ก็ได้ (ตามสะดวก) แต่ถ้าเราแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนเพาะ จะทำให้เมล็ดพันธุ์งอกได้เร็วขึ้น หลังจากเราโรยเมล็ดพันธุ์ลงในร่องที่ขีดแล้ว ก็ทำการกลบร่องบางๆ รดน้ำให้ชุ่ม        นำกระดาษหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษอะไรก็ได้ที่มีในบ้าน (ไม่ควรใช้กระดาษนิตยสาร เพราะหนาเกินไป) คลุมปิดผิวหน้าของภาชนะที่เราเพาะเมล็ด เพื่อรักษาความชื้น และป้องกันสัตว์ มากัด หรือนำเมล็ดพันธุ์เราไปเป็นอาหาร รดน้ำบนกระดาษให้ชุ่มอีกครั้ง        ตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มรำไร อากาศถ่ายเทได้สะดวก สัก  3 วัน โดยรดน้ำวันละ 1 ครั้งให้ชุ่ม (การรดน้ำ ให้รดบนกระดาษที่ปิดไว้) เมื่อครบ 3 วัน ให้เปิดดูว่าต้นกล้าเริ่มงอกหรือยัง ? ถ้าเริ่มงอกแล้วให้เอากระดาษที่ปิด ออก แล้วดูแลต่อไปอีกประมาณ 3 ถึง 4 สัปดาห์ หรือ ประมาณ 1 เดือน โดยเมื่อครบ 1 สัปดาห์ ให้เริ่มรดน้ำวันละ 2 ครั้ง (เช้า , เย็น) และให้ปุ๋ยชีวภาพ ทุก ๆ 3 วัน (ในอัตราค่อนข้างเจือจาง ประมาณ 1 ต่อ 1,000 เท่า หรือ 1 ฝา ต่อน้ำ 1 ลิตร) เมื่อต้นกล้ามีอายุครบ 1 เดือน หรือมีใบแท้ประมาร 4 ใบ จึงย้ายไปปลูกในแปลงปลูก หรือภาชนะที่เตรียมไว้ต่อไป        สรุปขั้นตอนการเพาะต้นกล้าผักสวนครัว และพืชผักทั่วไปเตรียมวัสดุเพาะนำวัสดุเพาะที่เตรียมได้ใส่ในภาชนะที่เราต้องการเพาะทำร่องตื้น(หรือจะใช้วิธีโรยเมล็ดพันธุ์บาง ๆ ก็ได้) โรยเมล็ดพันธุ์ กลบร่องบาง ๆ รดน้ำให้ชุ่มนำกระดาษมาคลุมปิดหน้า ภาชนะที่ใช้เพาะ รดน้ำให้ชุ่มรดน้ำวันละ  1 ครั้ง (รดบนกระดาษให้ชุ่ม) ประมาณ 3 วัน ถ้าเมล็ดเริ่มงอกให้เอากระดาษออก (ถ้ายังให้ปิดไว้เหมือนเดิม จนเริ่มงอก)เมื่อเอากระดาษออกแล้ว ให้เริ่มรดน้ำวันละ 2 ครั้ง (เช้า เย็น)เมื่ออายุครบ 7 วันให้เริ่มให้ปุ๋ยชีวภาพ ทุก ๆ 3 วัน จนอายุครบ 1 เดือน หรือมีใบแท้ 4 ใบ จึงย้ายไปปลูกต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้าน นอกคอก นาความเห็น (2)

มาคัดเลือกเมล็ดพันธุ์

เอาไว้ปลูกครับ

แต่ได้ข่าวว่า เจ้าสัวเมล็ดพันธุ์ใช้วิธีตัดตอนทางพันธุกรรม

ปลูกคราวแรกงามดีผลใหญ่

แต่เก็บพันธุ์รุ่นต่อไปไม่ได้ 

จะกลายเป็นพันธุ์เล็ก แคะแกรน ไม่สมบูรณ์

ทำอย่าไรดีครับ

นำตัวขยายเมล็ดพันธุ์ และทำลายต้นไม้มาฝากด้วย

บุกที่ไร่ผมครับ