... "6 มิถุนายน 2554 : โชว์เดี่ยว"

ฝึกสอน 6 มิ.ย. 2554

บันทึกการสอนประจำวันที่ 6  มิ.ย. 2554

เวลา 07.30 น. เดินทางถึงโรงเรียนหลังจากนั้นได้ไปดูนักเรียนเคารพธงชาติตามปกติ
เวลา 08.30-10.10 น. คาบที่ 1-2 สอนวิชา ตารางทำงาน  ชั้น ม.2/3 จากการสอนพบว่า   1.วันนี้มีการแจกหนังสือเรียนให้กับนักเรียนโดยหนังสือที่แจกมี 2 เล่ม แต่คนละสำนักพิมพ์ เด็กบางคนจึงงงว่าทำไมต้องใช้เรียนทั้ง 2 เล่ม จึงให้เหตุผลว่าเพราะจะได้ความรู้เยอะ ๆ
          2.วันนี้ครูพี่เลี้ยง ยุ่งมาก จึงไม่ได้ขึ้นมาดูการสอน แต่การสอนก็ดำเนินการตามปกติ
          3.ให้นักเรียนทำสรุป บทที่ 1-2 มาส่งเพื่ออยากจะให้เด็กได้ไปอ่านมาก่อนเวลาสอนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
          4. นักเรียนบางคนเริ่มมีการทักทายบ้าง เล่นบ้าง เริ่มจะมีการซักถามมากขึ้น
          5. คอมพิวเตอร์มีปัญหาหน้าจอไม่ออกทำการแก้ไขโดยดึงสายออกแล้วลอง รีสตาร์ท เครื่องใหม่แต่ก็ยังไม่ดี จึงแก้ไขโดยการให้เด็กไปนั่งกับเพื่อนก่อน
เวลา 11.50-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
เวลา 13.00-15.30 น. คาบที่ 5-7 ได้รับมอบหมายให้ทำสมุดบันทึกการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของครูและนักเรียนในการเข้าใช้บริการคอมพิวเตอร์
เวลา 15.30-16.20 น. คาบที่ 8 เข้าคาบดูแลนักเรียนร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยมีกิจกรรมให้เด็กทำคือให้เด็กทำแบบประเมิน EQ และ IQ
เวลา 16.50 น. กลับบ้าน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ(น.ส.ชฎาพร ขนทอง) 1/2544ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

แนะนำเพิ่มเติมครับ

บันทึก การตั้ง "ชื่อบันทึก" การฝึกสอนของนักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) รุ่น ๑๔ ;)

ลองเอาไปปรับดูก่อนครับ ;)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์ Ongkuleemarn