01 มิ.ย. 2554 วันที่สามของการไปฝึกสอน

Nittaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มีอุปสรรคบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ยังไม่ลงร่องลงรอยมากนัก

วันนี้เป็นวันแรกของเดือนมิถุนายน 2554  เป็นวันแรกที่จะเริ่มสอนจริง ๆ หลังจากที่สังเกตการณ์มาแล้ว 2 วัน

เข้าสอนชั้น ม.1/2 คาบที่ 1 ตื่นเต้นกว่าวันแรกที่เข้าสังเกตการณ์ค่ะ ไม่รู้จะพูดกับนักเรียนยังไง.....คาบนี้เรียนเรื่องความแตกต่างของสิ่งมีชีวิต  ซึ่งจะต้องใช้ power point ในการสอน  แต่เนื่องจากโปรเจคเตอร์ใชไม่ได้ก็เลยอภิปรายร่วมกับนักเรียน ถาม-ตอบ ในชั้นเรียนสรุปความแตกต่างขององค์ประกอบของพืชและสัตว์  และให้นักเรียนทำใบงานกิจกรรมการทดลองเพื่อทำการทดลองศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ในชั่วโมงต่อไป

คาบที่ 2 3 และ 4 ว่าง  แต่เซตแลปสำหรับให้นักเรียนชั้น ม.1/1 ดู  เซลล์พืชและเซลล์สัตว์  คือ เซลล์เยื่อหัวหอม เซลล์สาหร่ายหางกระรอก เซลล์ว่านกาบหอย  และเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม  ใช้เวลาเตรียมนานพอสมควร  เพราะต้องตรียมเอุปกรณ์ สารเคมี (ซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ไหน) และเป็นแลปทางชีววิทยาซึ่งไม่ค่อยถนัด (ดิฉันเรียนเอกเคมี)  อาจะใช้เวลานานหน่อยแต่ก็สามารถเซตแลปได้ค่ะ......

คาบที่ 5 เป็นคาบที่เด็กนักเรียนชั้น ม.1/1 เรียน และดูเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  แต่คุณครูพี่เลี้ยงก็ยังเข้าอยู่ นักเรียนก็ทำการส่องกล้องจุลทรรศน์ดูเซลล์ต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ (นักเรียนดูอย่างเดียวไม่ต้องเตรียมเอง)  วันนี้ดูยังไม่ครบทุกเซลล์ ก็หมดชั่วโมงก็เลยให้นักเรียนดูในชั่วโมงต่อไป

คาบที่ 6  สอนชั้น ม.1/4 ห้องนี้เกิดความสับสนเล็กน้อยในเนื้อหาการสอน สอนข้ามไปเนื้อหาหนึ่ง (เป็นห้องที่เรียนช้ากว่าห้องอื่น) เตรียมเนื้อหาเรื่องความแตกต่างของพืชและสัตว์ แต่นักเรียนยังไม่ได้เรียนเรื่องกล้องจุลทรรศน์ก็เลยสอนเรื่องกล้องจุลทรรศน์ในตอนท้ายชั่วโมง....

สับสนน่าดูเลยค่ะ...ก็เลยบอกกับตัวเองว่าคราวหน้าต้องจดบันทึกดี ๆ อย่าสับสนว่าห้องไหนเรียนถึงเรื่อง  และคาบต่อไปจะเรียนเรื่องอะไร....ต้องจดบันทึกทั้ง 4 ห้องเลย....

วันแรกของการสอนก็ผ่านพ้นไปด้วยดี มีอุปสรรคบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ยังไม่ลงร่องลงรอยมากนัก ข้อผิดพลาดในการสอนครั้งแรก วันแรก
ก็นำไปแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไป....

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ Nittaya Pantamas (ภาคเรียนที่ 1/2554)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เดินอย่างมีสติ มันจะไม่ล้ม ;)...