สธ.และ สปสช.จับมือสร้างฐานข้อมูลใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถานการณ์ วางแผนแก้ไขปัญหาวัณโรค

วัณโรค

              สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  ได้จัดการอบรมแนวทางมาตรฐานการดำเนินงานควบคุมวัณโรคและโปรแกรมสารสนเทศงานวัณโรคในพื้นที่  ให้กับผู้รับผิดชอบงานคลินิกวัณโรค ผู้ประสานงานวัณโรคประจำโรงพยาบาล ผู้ประสานงานวัณโรคประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในเขตพื้นที่     วัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานการดำเนินงานวัณโรค ใช้โปรแกรมและส่งข้อมูลเข้าโปรแกรมวัณโรคของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สร้างฐานข้อมูลวัณโรคระดับอำเภอ จังหวัด และเขต สำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์  ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหางานวัณโรคที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

         เพื่อเผยแพร่ข่าวสารนี้ถึงประชาชน / เครือข่าย หรือส่งต่อ รายละเอียดข่าวนี้ที่ลิ้ง  http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/news/print/2554_06_03_TB.html

 

         ดูข่าวโรคและภัยสุขภาพย้อนหลังที่  http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/index.html

ข้อความหลัก “ รู้ทันวันโรค พบก่อน รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย ”

       

         กรมควบคุมโรค  ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
 
เภสัชกรเชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ / ข่าว
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักข่าวสองแควความเห็น (0)