โตไป(ต้อง)รังเกียจการคดโกง ---- หลักสูตรของสังคมเพื่อปัจจุบันและอนาคต

ลำพังแค่หลักสูตร "โตไปไม่โกง" คงไม่พอ หากแต่จะต้องสร้างสำนึก การรังเกียจคนที่คดโกงและสร้างพลังในการตรวจสอบการคดโกงให้เกิดขึ้นกับเด็ก ๆของเรา

     เมื่อปีที่แล้ว กทม. ได้ประกาศใช้หลักสูตรโตไปไม่โกงกับโรงเรียนนำร่อง(ไม่แน่ใจว่าใช้คำนี้หรือไม่) ของโรงเรียนในสังกัด กทม.  เท่าที่พอจะรู้คือเป็นการพัฒนาหลักสูตรโดยนิด้า  ซึ่งได้เข้ามาอบรมและให้ความรู้กับครูเพื่อให้มีความเข้าใจ  ในการนำหลักสูตรที่เรียกว่า โตไปไม่โกงนี้  ไปใช้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียน ซึ่งในช่วงปีแรกของการดำเนินการนั้น  ใช้เวลาในการอบรมพัฒนาเด็กด้วยหลักสูตรนี้1ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ถ้าจะพูดกันแล้วหลักสูตรที่คล้่าย ๆ กันนี้ผม(คิดว่า) ก็น่าจะมีอยู่แต่อาจจะไม่ได้ใช้คำที่ฟังแล้วติดหูเหมือนคำนี้  ยกตัวอย่าง  โรงเรียนวิถีพุทธ  ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม  ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมความรู้  ซึ่งไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร  หรือจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร ถ้าทำได้(จริง)ย่อมมีประโยชน์อย่างมหาศาลแน่นอน
     มีใครเป็นเหมือนผมไหมครับ ที่เวลาสอนนักเรียนผมจะสอนให้เด็กๆ ชื่นชมและเคารพศรัทธาคนที่ความดี  ซึ่ง ผมอธิบายให้เด็ก ๆ ฟังว่าความดีในที่นี้คือ ความเสียสละเพื่อส่วนรวม  ความซื่อสัตย์  ความขยัน อดทนมุมานะ  ประเด็นรองลงมาเป็นความเก่งหรือความสามารถในการทำงาน  และจะแถมท้ายต่อไปด้วยว่า  อย่าชื่นชมคนเพียงเพราะ  สวย  หล่อ  เก่ง  หรือรวย  เพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์เลย  หากใช้ตักตวงเพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียว  แต่ในความรู้สึกลึกๆแล้ว  ไม่แน่ใจว่าสังคมเราประเทศเราใช้ความดีหรือความรวยเป็นตัวชี้วัดความน่าเคารพ คนรวยได้รับการไหว้ยกย่องสรรเสริญว่าดี   แต่คนดีที่ไม่รวยสักกี่คนที่สังคมให้การยกย่องนับถือ 
  เพราะอยู่ในระบบราชการ(ครู)มาพอสมควรจึงพอรู้ว่า อนาคตของลูกหลานเราน่าเป็นห่วงมาก เหตุเพราะมีคนโกง ทุจริต  คอรัปชั่น  อยู่เกือบทุกแวดวง ลำพังแค่หลักสูตร "โตไปไม่โกง" คงไม่พอ หากแต่จะต้องสร้างสำนึก การรังเกียจคนที่คดโกงและสร้างพลังในการตรวจสอบการคดโกงให้เกิดขึ้นกับเด็ก ๆของเรา  
  เพื่อที่ว่าต่อไปนี้เวลาอ่านข่าวหนังสือพิมพ์จะได้ไม่เจอเนื้อข่าวประเภทที่ว่า  "ผลวิจัยชี้รัฐสูญรายได้ทุจริต 10-20% ราว 100,000ล้านบาท  นักวิชาการโต้ตัวเลขจริงน่าจะ 30-40%"  เพราะอ่านเจอทีไรอเนจอนาถใจทุกทีสิ-พับผ่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูน้อยขอพูดด้วยคนความเห็น (1)

sr
IP: xxx.228.216.200
เขียนเมื่อ 

"โตไปไม่โกง"

ทำไมต้องคอยให้ "โตไป" ถึง "ไม่โกง" หนอ? เอาแบบ "เดี๋ยวนี้ไม่โกง" ไม่ได้หรือ?

"การรังเกียจคนที่คดโกงและสร้างพลังในการตรวจสอบการคดโกงให้เกิดขึ้น(กับเด็ก ๆของเรา)"

การรังเกียจคนที่คดโกง ไม่ว่าผู้นั้น จะเป็นใคร แก่เฒ่า ร่ำรวย มียศ...

และสร้างพลังใน การตรวจสอบการคดโกง ให้เกิดขึ้น ในสังคม ของเรา (ทุกคน) ตลอดเวลา

เราจะยกยอดไปให้ เป็นหน้าที่ การงาน ของ ลูกหลาน ได้อย่างไร ความผิดพลาดของเรา เราต้องรับผิด เร่งแก้ไข ;-)