R to R คณะทันตแพทยศาสตร์ มข

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อปีที่แล้ว คุณกิติพร  ไชโยกุล หัวหน้างานวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ได้เสนอกิจกรรม R to R ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจ กิจกรรมประกอบด้วยการเชิญ อาจารย์ผู้มีความชำนาญด้านการวิจัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี   อายุวัฒน์ มาให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุน เกี่ยวกับการทำวิจัย จนกระทั่งเกิดแรงบรรดาลใจให้บุคคลเหล่าจะสนใจที่จะทำวิจัย จนเกิดโครงการวิจัยซึ่งคิดขึ้นมาจากงานประจำ ได้จำนวน 8 เรื่อง อาทิเช่น

เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. การใช้วารสารวิชาการภาษาอังกฤษในห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ โดย นายเดชศักดิ์  ศานติวิวัฒน์

2. การพัฒนาวิธีการเบิกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 โดย นางกัญญาภัค  ไชยชุมพล

3. ต้นทุนการรักษาผู้ป่วยจัดฟันโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางญาณิน เครือแวงมล

4. การใช้บริการรักษาผู้ป่วยในรายวิชาปฏิบัติการคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1,2 ของนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปี 6 ปีการศึกษา 2553 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางมณีวรรณ ยอดบุญมา

5. การพัฒนาระบบการแจ้งขอรับบริการแบบออนไลน์ของหน่วยคอมพิวเตอร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายเศรษฐวิทย์ กีรติชัยเศรษฐ

6. การพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล Online คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางสาวนิรชรา  ไชยแสง

7. แนวโน้มของการทืงานวิจัยในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2552 โดย นางกิติพร ไชโยกุล

8. ปัจจัยที่มีผบต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติราชการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง 10 ปี (พ.ศ.2542-2551) โดย นางสมพิศ  นามเปือย

เมื่อสักคู่ ได้ถามคุณกิตพร ได้ความว่าฝ่ายวิจัยจะจัดเวทีเสนองานก่อนที่คณะฯจะจัดเวที Dent KKU Show & Share 2011 ซึ่งในปีนี้ คณะฯทันตแพทยศาสตร์ จะจัดงาน Dent KKU Show & Share 2011 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เพื่อนำผลงานเสนอในเวที KKU Show & Share 2011 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (4)

เจี๊ยบ
IP: xxx.12.97.117
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ที่มาสอน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎี อายุวัฒน์ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณเจี๊ยบค่ะ memory ค่ะ memory

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • สนใจงานวิจัยเรื่องที่ ๘ ค่ะ
  • น่าจะปรับใช้ได้กับทุกกลุ่มงานนะคะ
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณค่ะที่สนใจ

หมายเลขบันทึก

441634

เขียน

31 May 2011 @ 15:50
()

แก้ไข

11 Dec 2012 @ 13:45
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 1, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก