เพลงไทยสากลที่มีชื่อบ่งชี้ทำนองไทยเดิม ตอนที่ ๘ เพลงไทยสากลที่มีชื่อบ่งชี้ทำนอง “แขกมอญบางขุนพรหม”

มีผู้นำทำนองแขกมอญบางขุนพรหมไปดัดแปลงเป็นทำนองเพลงไทยสากลหลายเพลง แต่ที่ตั้งชื่อบ่งชี้ว่านำทำนองมาจากเพลงแขกมอญบางขุนพรหมมี ๒ เพลง คือเพลง “พรพรหม” และเพลง “พรหมบุปผา”
 
เพลงแขกมอญบางขุนพรหม
 
 
เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเป็นเพลงไทยเดิมสำเนียงแขกปนมอญ ซึ่งแต่ดั้งเดิมมีเพลงแขกมอญและเพลงแขกมอญบางช้าง ๒ ชั้น ทำนองเก่ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลางจึงเกิดเพลงแขกมอญบางขุนพรหมขึ้นอีกเพลงหนึ่ง
 
แขกมอญบางขุนพรหมเป็นเพลงเถา (ประกอบด้วยเพลงอัตราจังหวะ ๓ ชั้น (ช้า) ๒ ชั้น (ปานกลาง) และชั้นเดียว (เร็ว) บรรเลงติดต่อกันตามลำดับ) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงพระนิพนธ์เพลงแขกมอญบางขุนพรหมขึ้นจากเพลงมอญเก่าอัตราจังหวะสองชั้นชื่อเพลงมอญตัดแตง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ ตั้งชื่อว่า แขกมอญบางขุนพรหมเพราะแต่งตามตามแบบแผนของเพลงแขกมอญ คือ เพลงมี ๓ ท่อน ทำนองของเพลงต้องสอดแทรกสำเนียงมอญ และในจังหวะสุดท้ายของแต่ละท่อนต้องมีทำนองซ้ำกัน ส่วน บางขุนพรหมเป็นวังที่ประทับของพระองค์ แต่ตามประวัติมีว่าทรงแต่งเพลงนี้ที่พระราชวังบ้านปืน จังหวัดเพชรบุรี
 
 
บทร้องเพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถา อัตรา ๓ ชั้นและ ๒ ชั้นมาจากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ส่วนอัตราชั้นเดียวแต่งขึ้นภายหลัง
 
๓ ชั้น
พลายงามความอาลัยใจละเหี่ย                          ฟังเมียไม่กลั้นน้ำตาได้
พี่นี้เหลือที่จะห่วงใย                                     พี่จะไปบอกพ่อให้ขอน้อง
ถึงกระไรให้ขอพอได้หมั้น                              ป้องกันมิให้ใครเกี่ยวข้อง
ถ้าหากว่าบิดาไม่ปรองดอง                             ถึงจะต้องฟันคอไม่ขอไป
 
๒ ชั้น   
อย่าวิตกหมกไหม้เลยน้องแก้ว                         ไปแล้วพี่หาลืมปลื้มจิตไม่
จงจำคำสัตย์ของพี่ไว้                                     เสร็จศึกเมื่อไรจะรีบมา
อย่าร้องไห้ไปนักเลยน้องพี่                            พรุ่งนี้ใครเห็นจะผิดหน้า
ว่าพลางทางช่างเช็ดน้ำตา                              แล้วจูบซ้ายย้ายขวาจะลาจร
 
ชั้นเดียว
ขับลำบรรเลงเป็นเพลงเถา                           เพลงมอญเก่าฟังเสนาะเพราะหนักหนา
ชื่อแขกมอญบางขุนพรหมนามสมญา          ฉันได้มาจากวังบางขุนพรหม
 
  • ฟังครูเหนี่ยว ดุริยพันธ์ ขับร้องเพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถา (เพลงนี้เก่ามาก น่าจะบันทึกเสียงเมื่อประมาณ ๖๐ ปีที่แล้ว) http://www.4shared.com/audio/1w0I8eOo/___online.htm
  • ฟังเพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถาอีกเนื้อร้องหนึ่ง ซึ่งมีความไพเราะในการบรรเลงและขับร้องแบบไทยเดิม http://www.4shared.com/audio/mKesgfrn/__online.htm
 
มีผู้นำทำนองแขกมอญบางขุนพรหมไปดัดแปลงเป็นทำนองเพลงไทยสากลหลายเพลง แต่ที่ตั้งชื่อบ่งชี้ว่านำทำนองมาจากเพลงแขกมอญบางขุนพรหมมี ๒ เพลง คือเพลง “พรพรหม” และเพลง “พรหมบุปผา”
 
เพลงพรพรหม
 
เพลงพรพรหม คำร้องโดยแก้ว อัจฉริยะกุล ทำนองโดย เอื้อ สุนทรสนาน ดัดแปลงทำนองเพลงแขกมอญบางขุนพรหม ๒ ชั้น                                                                                                                      
                                                                                                                    
“( ช) รักประคองน้องนางไม่ห่างเลย ชื่นประทินรำเพย หอมเอยผมนางพลางดม
(ญ) หอมกลิ่นบุปผาลอยลม ใช่ประทินกลิ่นผม พี่ขาอย่าดมผสมไป
(
ช) แม้ได้ดอมคงหอมซาบซ่าน
(ญ) หอมไม่นานขี้คร้านคลาย
(
ช) น้องอย่าแคลงอย่าแหนงอย่าหน่าย
(ญ) ลิ้นผู้ชายสุดหมายอาลัย
(
ช) พี่รักสลักใจ พรหมประทานมาให้ พี่ก็รักดังดวงใจ น้องเอ๋ยจงให้แอบอิง
(ญ) พูดแต่ปากยากหลายมักกลายเป็นลม น้อยหรือว่าเป็นเพราะพระพรหม ฝืนใจข่มไม่ท้วงติง
(
ช) เจ้าอย่าอาลัยพี่น่ะปองใจจริง หมายหลักพักพิง เจ้ารักพี่จริงหรือไร
(ญ) น้องเป็นหญิงพูดจริงรักจริง
(
ช) ขอเชยยอดหญิงอย่ากริ่งหัวใจ
(ญ) รักอย่าเร่าร้อนจงผ่อนฤทัย
(
ช) ขอเพียงลูบไล้ด้วยใจภักดี
(ญ) อย่าเพิ่งชมมันจะตรมนะพี่ โปรดถนอมจอมชีวี ถึงวันเถิดพี่อย่าอาวรณ์
(
ช) คอย
(ญ) คอย
(
ช) ชื่นใจ
(ญ) ชื่นใจ
(
ช) พระพรหมท่านให้เรามา บุญ
(ญ) บุญ
(
ช) ช่วยพา
(ญ) ช่วยพา
(
ช) สองเราจึงมารื่นรมย์
(ญ) ยอม
( ช) ยอม
(ญ) อดใจ
( ช) อดใจ
(ญ) ถึงวันคงได้ชื่นชม คง
( ช) คง
(ญ) ไม่ตรม
( ช) ไม่ตรม
(ญ) เพราะว่าพระพรหมให้พร น้องกลัวนักรักเราจะเศร้าอาวรณ์ น้องกลัวรักพามาซ่อน พี่ก็ซ้อนดวงใจภิรมย์
(
ช) โธ่พุ่มพวงช่างหวงกระไร เจ้าจะให้ใครชม ขอพี่ภิรมย์ชื่นชมสมใจ
(ญ) น้องรักพี่ สิงใจปอง แม้รักน้อง ต้องเหลือ เยื่อใย
(พร้อม) ต่างรู้ใจกัน รู้ผูกพันกันไป อย่าได้ร้างจางใจ สมดังที่ได้พรพรหม
 
·       เอื้อ สุนทรสนาน – เพ็ญศรี พุ่มชูศรี (สังคีตสัมพันธ์) http://www.youtube.com/watch?v=oKy-3L40iKY http://www.4shared.com/audio/9rDUSn0w/_-_.htm
·       เอื้อ สุนทรสนาน – รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส http://www.youtube.com/watch?v=EMK-2D95BlM&feature=related
·       ธนา – จุฑามาศ รวมดาว http://www.4shared.com/audio/2KyXl_bS/_2_-_12_-__-_.htm
·       ชรินทร์ นันทนาคร – อรวี สัจจานนท์ http://www.4shared.com/audio/3U6JRTbt/049__.htm   http://www.youtube.com/watch?v=1JmMVg_1N3k
 
เพลงพรหมบุปผา
 
เพลงพรหมบุปผา บุญสม อยุธยา แต่ง ทำนองแขกมอญบางขุนพรหม ๒ ชั้น
 
“เดินลดเลี้ยวเที่ยวชม เดินดมบุปผาชาติ
งามหนักหนาดารดาษ งามสุดผุดผาดหลายอย่างมี
อบหวนอวลกลิ่นสุมาลี  อบหวนอวลกลิ่นสุมาลี  กลิ่นหอมตระหลบอบสวนศรี ดอกมาลีรื่นอุรา
มวลพยอมหอมหยดย้อย ดอกน้อยน้อยห้อยระย้า
บ้างกลิ่นหอมคร่อมหลังคา พันกิ่งกรรณิกาดูช่างน่าเด็ดดอม
โน่นแน่ะดอกมณฑาคว้ากิ่ง ชมพัดช่อพริ้งตัดกิ่งลั่นทม
ดอกกาหลงกลิ่นส่งรื่นรมย์ หมายดูดอมดมบุญไม่สมเจ้าเอย”
 
·       พร ภิรมย์ ขับร้องประกอบดนตรีไทย http://www.4shared.com/audio/ZmdDBufb/19-_.htm http://www.4shared.com/audio/4UutP_6Z/__-__.htm
 
วิพล นาคพันธ์
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวสารของวิพล นาคพันธ์

คำสำคัญ (Tags)#เพลงไทยเดิม#เพลงลูกทุ่ง#เพลงลูกกรุง#เพลงไทย#เพลงไทยสากล#เพลงสุนทราภรณ์#แขกมอญบางขุนพรหม

หมายเลขบันทึก: 441060, เขียน: 27 May 2011 @ 18:40 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 20:39 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)