กศน.ภูซาง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔

ฮูโต๋
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน

       เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กศน.อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยนางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผอ.กศน.ภูซาง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ ขึ้น ณ อาคาร กศน.ตำบลสบบง เพื่อรับฟังสรุปรายงานการจัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ผ่านมา พร้อมทั้งหารือและแจ้งเรื่องต่างๆให้ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบซึ่งประกอบด้วยเรื่อง

๑.การจัดซื้อสื่อแบบเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔

๒.การก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง

๓.การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๔.แจ้งยอดนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔

๕.การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

    

    

    

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถุงเงินถุงทองความเห็น (0)