รายชื่อครูอนามัย

อัจฉรา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

นายพจน์      ปัญญายืน                                                                        รร.บ้านพระบาท

นางสุทธีรา  แป้นแก้ว                                                                            รร.บ้านพระบาท

นายองอาจ   ศรีสุพรรณ                                                                       รร.วิสุทธิ์วิทยากร

น.ส.วีณา  หาญใจ                                                                                 รร.วิชชานารี

น.ส.กาญจนา        วิชัยคำ                                                                    รร.วิชชานารี

นายพนม  เรืองวุฒิ                                                                                                รร.ไตรภพวิทยา

นางรัตนาภรณ์  อยู่เป็นสุข                                                                

   รร.เคนเน็ตแม็คเคนซี

นางสมร  ดะนัย                                                                                     รร.เคนเน็ตแม็คเคนซี

นางณัฐรีลา  อรุณศักดิ์                                                                         รร.ผดุงวิทย์

นางดวงรัตน์  สุรินทร์วงศ์                                                                      รร.อัสสัมชัญ

นางเลิศลักษณ์ หน่อคำ                                                                        รร.อรุโณทัย

นายอนุชา  เสนาธรรม                                                                          รร.มัธยมวิทยา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ป๋อมแป๋มความเห็น (0)