สคร.9 เตรียมพร้อม เฝ้าระวังโรคติดต่อแนวชายแดน

โรคติดต่อแนวชายแดน

 

         สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก ได้นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะคณะทำงานและภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังข่าวกรองโรคติดต่อทั่วไปและชายแดน ( เรียนรู้และฝึกปฎิบัติการตามสถานการณ์ )  ช่วงวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2554  ณ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น และได้เข้าศึกษาการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องเม็ก อุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  เพื่อลด และหยุดยั้งการแพร่กระจายการระบาดของโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากโรคติดต่อระหว่างประเทศ     

         เพื่อเผยแพร่ข่าวสารนี้ถึงประชาชน / เครือข่าย หรือส่งต่อ รายละเอียดข่าวนี้ที่ลิ้ง  http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/news/print/2554_05_19_BD.html

 

         ดูข่าวโรคและภัยสุขภาพย้อนหลังที่  http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/

ข้อความหลัก " ป้องกันล่วงหน้าก่อนเสี่ยง   ควบคุมฉับไวก่อนระบาด "

       

         กรมควบคุมโรค  ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
 
เภสัชกรเชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ / ข่าว
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักข่าวสองแควความเห็น (0)