วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2549  วัดปากน้ำภาษีเจริญ จะทำพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 289 ตัว ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กทม. โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 8.00 น.เจ้าภาพลงทะเบียน

เวลา 9.00 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

เวลา 9.45 น. พระสงฆ์จำนวน 289 รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา 10.30 น. นายดำเกิง จินดาหรา ผู้แทนวัดปากน้ำและสมาคมฯ กล่าวมอบโค-กระบือ

เวลา 10.40 น. อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้แทนกล่าวรับมอบ

เวลา 10.45 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ นำสาธุชนกล่าว

อธิษฐาน

เวลา 10.55 น. พระสงฆ์อนุโมทธา กรวดน้ำแล้วรับพร

เวลา 11.00 น. เจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน ถวายภัตตาหารเพล

หากวันแม่ไม่รู้ว่าจะพาแม่ไปที่ไหน กิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นที่น่าสนใจ