โครงการคาราวานแก้จน เป็นโครงการที่สำคัญโครงการหนึ่งของรัฐบาล หลักการที่สำคัญคือ

          1.การลดรายจ่าย เช่น  อย่าซื้อของฟุ่มเฟือย ซื้อแต่ของที่จำเป็นเท่านั้น อย่าดูดบุหรี่  อย่ากินเหล้า(กินเป็นบางครั้งบางคราวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น) อย่าซื้อหวยให้มากเกินไปไม่ซื้อเลยก็จะเป็นสิ่งที่ดี   ควรใช้รถมอเตอร์ไชค์บ้างอย่าใช้แต่รถยนต์อย่างเดียว เพราะน้ำมันแพงมากๆๆๆเลยครับ  อื่นๆ ขอความกรุณาให้ความคิดเห็นด้วยครับ

            2.การเพิ่มรายได้ เช่น  การปลูกผักสวนครัว ไว้กินเอง

การทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง    การทำการเกษตรแบบผสมผสาน

           

             3.  ขยายโอกาส.......