GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

งานเอกสาร 001

หน้าที่


ภาระหน้าที่สารบรรณ

 

1.การจัดเอกสาร
2.การนัดหมาย
3.การนำเสนอข้อมูล
4.การบันทึกข้อมูลและข้อสรุป
5.การรับส่งเอกสาร
6.การลงทะเบียนเอกสาร
7.การดำเนินการตามเอกสาร
8.การติดตามเอกสารและการดำเนินการ
9.การเรียกใช้ข้อมูล
10.การติดต่อบุคลากรภายนอกและภายในองค์กร
11.การตรวจสอบกระบวนการ
12.กิจกรรมเฉพาะหน่วยงาน

หน้าถัดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ภารกิจสารบรรณ
หมายเลขบันทึก: 43813
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น(0)