• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ปัจจัยต่างๆที่ใช้ทำนายการเกิดโรคหัวใจโคโรนารีย์ในคนทั่วไป

สมรัตน์ และคณะ (2527) ได้ศึกษา ปัจจัยต่างๆที่ใช้ทำนายการเกิดโรคหัวใจโคโรนารีย์ในคนทั่วไป

และศึกษาถึงปัจจัยที่ใช้ทำนายสถาน ภาพว่าจะคงมีชีวิตอยู่หรือตายของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย เมื่อออกจากโรงพยาบาล ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยใน ที่เป็นโรคหัวใจโคโรนารีย์ของโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลราชวิถี ในช่วงปี พ.. 2521-2524 และข้อมูลผลการสำรวจสุขภาพประจำปี 2521 ของ พนักงานธนาคารออมสินที่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจนี้ นำาวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่นำมาใช้ทำนายการเกิดโรคได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตระยะหัวใจคลายตัว ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับคลอเลสเตอรอล ส่วนปัจจัยที่นำมาใช้ทำนายสถานภาพของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายขณะออกจาก โรงพยาบาล ได้แก่ อายุ เพศ ระยะเวลาที่ป่วย การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตระยะบีบตัวและคลายตัว ผลของการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับคลอเรสเตอรอล เอนไซม์ lactic dehydrogenase (LDH) และ serum glutamic oxaloacitic transaminase (SGOT)

 

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): บทคัดย่อ โรคหัวใจ ทำนาย 
  หมายเลขบันทึก: 43728
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)