ปัจจัยต่างๆที่ใช้ทำนายการเกิดโรคหัวใจโคโรนารีย์ในคนทั่วไป

สมรัตน์ และคณะ (2527) ได้ศึกษา ปัจจัยต่างๆที่ใช้ทำนายการเกิดโรคหัวใจโคโรนารีย์ในคนทั่วไป

และศึกษาถึงปัจจัยที่ใช้ทำนายสถาน ภาพว่าจะคงมีชีวิตอยู่หรือตายของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย เมื่อออกจากโรงพยาบาล ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยใน ที่เป็นโรคหัวใจโคโรนารีย์ของโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลราชวิถี ในช่วงปี พ.. 2521-2524 และข้อมูลผลการสำรวจสุขภาพประจำปี 2521 ของ พนักงานธนาคารออมสินที่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจนี้ นำาวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่นำมาใช้ทำนายการเกิดโรคได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตระยะหัวใจคลายตัว ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับคลอเลสเตอรอล ส่วนปัจจัยที่นำมาใช้ทำนายสถานภาพของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายขณะออกจาก โรงพยาบาล ได้แก่ อายุ เพศ ระยะเวลาที่ป่วย การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตระยะบีบตัวและคลายตัว ผลของการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับคลอเรสเตอรอล เอนไซม์ lactic dehydrogenase (LDH) และ serum glutamic oxaloacitic transaminase (SGOT)

 

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

43728

เขียน

09 Aug 2006 @ 13:49
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:35
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก