ปัจจัยต่างๆที่ใช้ทำนายการเกิดโรคหัวใจโคโรนารีย์ในคนทั่วไป

  ติดต่อ

สมรัตน์ และคณะ (2527) ได้ศึกษา ปัจจัยต่างๆที่ใช้ทำนายการเกิดโรคหัวใจโคโรนารีย์ในคนทั่วไป

และศึกษาถึงปัจจัยที่ใช้ทำนายสถาน ภาพว่าจะคงมีชีวิตอยู่หรือตายของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย เมื่อออกจากโรงพยาบาล ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยใน ที่เป็นโรคหัวใจโคโรนารีย์ของโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลราชวิถี ในช่วงปี พ.. 2521-2524 และข้อมูลผลการสำรวจสุขภาพประจำปี 2521 ของ พนักงานธนาคารออมสินที่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจนี้ นำาวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่นำมาใช้ทำนายการเกิดโรคได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตระยะหัวใจคลายตัว ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับคลอเลสเตอรอล ส่วนปัจจัยที่นำมาใช้ทำนายสถานภาพของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายขณะออกจาก โรงพยาบาล ได้แก่ อายุ เพศ ระยะเวลาที่ป่วย การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตระยะบีบตัวและคลายตัว ผลของการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับคลอเรสเตอรอล เอนไซม์ lactic dehydrogenase (LDH) และ serum glutamic oxaloacitic transaminase (SGOT)

 

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43728, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บทคัดย่อ#โรคหัวใจ#ทำนาย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)