ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์

  ติดต่อ

  จินตนาการ ก็คือ การใช้สมองซีกขวา ก่อให้เกิดอารยธรรมต่าง ๆ ที่มีประจักษ์พยานชัดเจน  

ดังที่จะกล่าวแล้วว่า ศิลปะเป็นสิ่งแสดงออกถึงความสร้างสรรค์
ของมนุษย์ เป็นอารยธรรมแรก ๆ ของมนุษย์ เป็นสิ่งที่เป็นสากล
ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคใด ก็จะมีอารยธรรมเริ่มต้นเช่นนี้

ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ หมายเอาถึงยุคก่อนที่จะมีตัวหนังสือใช้
ศิลปะในยุคนี้มีทั้งจิตรกรรม หมายถึง ภาพเขียนสีตามผนังถ้ำ
ประติมากรรมได้แก่การหล่อโลหะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้
สถาปัตยกรรม ได้แก่ การเรียงหินเป็นรูปต่าง ๆ

เมื่อวานนำเสนอทางด้านจิตรกรรมไปแล้ว วันนี้มาำนำเสนอ
เกี่ยวกับประติมากรรม และสถาปัตยกรรม

 
ประติมากรรมรูปของวีนัสแ่ห่งวิลเลนเอร์ฟ ซึ่งเป็นการนำเสนอตัวแทนของ
ความอุดมสมบูรณ์ บ้างก็ว่าเป็นรูปหล่อมนุษย์ต่างดาว จินตนาการและ
ความสร้างสรรค์ของมนุษย์ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์นั้นนับว่ายอดเยี่ยม
ปัจจุบันประติมากรรมนี้อยู่ในประเทศออสเตรีย
 

ภาพต่อมาเป็น วีนัส แห่ง vestonice ประเทศเชก อันนี้
มีความคล้ายคลึงกับวีนัสข้างบน สื่อสารถึงความอุดมสมบูรณ์
 
วีนัสแห่งลอเซล ประเทศฝรั่งเศส ลักษณะการแสดงออกของภาพ
จะมีมโนทัศน์เดียวคือ สื่อสารถึงความอุดมสมบูรณ์

จากนั้นก็จะเป็นการแสดงออกทางสถาปัตยกรรม ในลักษณะต่าง ๆ
ได้แก่หินตั้ง เป็นหินตั้งเดี่ยว ๆ 

 
หินตั้งเดี่ยว ๆ ตั้งขึ้นมีในอารยธรรมยุโรปเป็นส่วนใหญ่
แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นเพศชาย
ต่อจากหินตั้งเดี่ยว ๆ แล้ว ก็แสดงออกเป็นหินกลุ่ม
ที่ทำเป็นคาน ที่รู้จักกันดีคือ สโตนเฮนซ์
 
กลุ่มหินชนิดนี้จะมีการวางหินไว้ข้างบนเหมือน
กับโต๊ะ
ต่อไปคือกลุ่มหินที่วางเป็นวงกลม ไม่มีคาน

 

สำหรับในประเทศไทยแล้วมีจิตรกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์
มีอยู่หลายที่ แต่ประติมากรรม ก็เป็นการแสดงออกทางด้านเครื่องมีอ
เครื่องใช้เสียเป็นส่วนใหญ่ เช่นการแกะขวานหิน
 
ตลอดจนหม้อเขียนสีบ้านเชียง ก็จัดอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์
มาดู ของจีนกันบ้าง เป็นประติมากรรมนูนต่ำก่อนประวัติศาสตร์

อารยธรรมในระยะเริ่มแรกนั้นเกิดจากความคิดบริสุทธิ์ แสดงออก
อย่างตรงไปตรงมา ในการพัฒนาความสัมพันธ์สามระดับคือ
คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ  มนุษย์กับธรรมชาติ
และมนุษย์กับสังคม   จินตนาการ เป็นการทำงานของสมองโดยแท้
การรู้จักใช้สมองซีกขวา ในการทำงานศิลปะเป็นจุดเริ่มของอารยะ
อย่างแท้จริง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 436918, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)