หน้าที่ของครู

sompong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การให้คือความสุขของครู

       การให้เป็นสิ่งที่ทุกคนมีความสุขเมื่อรู้จักที่จะให้และทำให้จิตของตนเองนั้นไม่เศร้าหมองกับการให้...เพราะการให้เป็นหนึ่งที่จะทำให้คนนั้นรู้จักในการเสียสละและไม่ยึดติดในสิ่งของจนทำให้ตนเองนั้นเกิดความโลภ..

        หน้าที่ของครู ก็เช่นเดียวกันเป็นผู้ให้ความรู้แก่ศิษย์ทุกคนไม่เลือกว่าเด็กคนนั้นจะเป็นคนจนหรือว่ารวย..เพระจิตของครูไมได้เลือกว่าศิษย์ของเรานั้นจะเป็นใครมีความแตกต่างกันอย่างไร..

       เพราะจิตที่มีการให้คือจิตที่มีความสุข..มีการกล่าวไว้ว่า..การให้เป็นความสุขที่ไม่ต้องรอคอยว่าจะได้รับหรือไม่..แต่การให้หากใครไม่เคยให้แล้ว..คงไม่ซึ่งกับการให้ว่ามีความสุขอย่างไร..ต่างกับการรับที่มีแต่ความกังวลและทุกข์ทรมานกับการรับ..

       ครูจึงเป็นบุคคลที่ให้โดยไม่หวังค่าตอบแทนใด ๆ จากศิษย์..ขอเพียงให้ศิษย์ทุกคนไปประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นคนดี..คนเก่ง..และมีคุณธรรม..อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข..เท่านี้ครูก็มีความสุขแล้ว..เพราะครูคือผู้สร้างโลก..

http://gotoknow.org/file/sompong_09/work.ppt

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาวะผู้นำความเห็น (1)

นมัสการเจ้าค่ะ

  • ความหวังสูงสุดของครู หวังให้ลูกศิษย์ มีความรู้ เป็นคนดีมีคุณธรรม
  • ครูไม่ปรารถนาเห็นลูกศิษย์เก่งแต่ไม่มีคุณธรรม
  • พระคุณเจ้าทำภาพได้งดงามดีเจ้าค่ะ