ช่วง AAR กันภายในทีมงานหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในวันแรกครับ ในขณะที่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านออกจากห้องประชุมไปเพื่อเตรียมรับประทานอาหารเย็นกันนั้น พวกเราที่เป็นทีมวิทยากรกระบวนการยังคงต้องทำงานกันต่อ เราทำ AAR กันโดยมีท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช) กรุณาเป็นเกียรติเข้ามาร่วมทำ AAR กับเราด้วย

        เราเริ่มต้นกันด้วยการให้ “KF (ฟา) น้อย” ที่เราเรียกกันในงานนี้ว่า “ผู้สังเกตการณ์ประจำกลุ่มย่อย” แต่ละคนได้ Reflect บรรยากาศของการ ลปรร. ในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ และให้ช่วยสกัดปัจจัยของผลสำเร็จและไม่สำเร็จ พร้อมทั้งลองให้คะแนนว่าบรรยากาศการ ลปรร. ในแต่ละโต๊ะได้คะแนนเท่าไรจากคะแนนเต็ม 5 ด้วย

        ผมรู้สึกว่า “ฟาน้อย” แต่ละคนของผมนั้นไม่ธรรมดาเลย และรู้สึกภูมิใจในตัวทุกคนมาก จึงได้มอบ “เสื้อสามารถ NUKM” พร้อมหนังสือ “การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติที่เขียน โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช” ให้กับทุกคนที่ยังไม่ได้รับในวันรุ่งขึ้น และให้ใส่มาปฏิบัติงานในวันที่ 2 ได้เลย ผมสังเกตว่าหลายคนดีใจจนออกนอกหน้า มีบางคนท่านอาจารย์หมอวิจารณ์อยากให้ 2 ตัวเลย

        ต่อมาเป็นการ Reflect ภาพรวมของกลุ่มใหญ่ในห้อง “วังทอง” และ “วังพิกุล” โดย “ฟาใหญ่” 2 ท่านคือ ท่านอาจารย์เทียมจันทร์ (รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย) และท่านอาจารย์รุจโรจน์ (ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร) อ.เทียมจันทร์ให้คะแนน 4 ส่วน อ.รุจโรจน์ให้คะแนน 5

        ผมเป็นคนสรุปภาพรวมถึงผลที่ได้เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ที่เราร่วมกันตั้งไว้ทั้งในด้านทีมงานเราเองและด้านผู้เข้าร่วมงาน ผมสรุปได้ตั้งแต่ก่อนงานเสร็จว่า “บรรลุวัตถุประสงค์” ที่เราตั้งไว้ทุกด้าน แต่ไม่ได้หมายความว่าทำกันได้ดี “จนไม่มีที่ติ (เพื่อก่อ)

        สุดท้ายท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ได้ให้ข้อคิดและให้กำลังพวกเราเล็กน้อย แต่ว่ายิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเรา

        ผมขอนำภาพบรรยากาศการทำ AAR ภายในทีมงานมาเผยแพร่ดังนี้ครับ (ดังรูปแสดงด้านล่าง)

       ช่วงที่ผมประทับใจมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากขณะทำ AAR กับทีมงานแล้วก็คือในค่ำนั้นผมได้มีโอกาสขับรถพาท่าน อ.หมอวิจารณ์ไปส่งที่สนามบินพิษณุโลกด้วยตัวผมเองครับ

        เล่าบันทึกนี้ไม่ได้หวังว่าจะให้ท่าน อ.มาลินี (รศ.มาลินี ธนารุณ) และคุณบอย (คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์) รู้สึกเสียดายที่พลาดโอกาสนะครับ แต่ด้วยความคิดถึงครับ

วิบูลย์   วัฒนาธร