เมื่อเทศกาลวันแม่มาถึง

             คุณลูกที่รักจะนำโจทย์มาให้

             แม่ครับ .... ครูให้แต่งกลอน 8 เกี่ยวกับพระคุณแม่ส่ง

             แม่ช่วยแต่งให้หน่อย ..... เป็นคำขอร้องที่น่าตี

             แม่ต้องพยายามบอก...  ถ้ารักแม่ต้องแต่งเอง

             แม่สังเกตได้...  เห็นลูกแต่งไปซึมไป

             แม่เริ่มกังวลใจนิด ๆ เดินผ่านไปมา ชะเง้อชะแง้แลดู

             แม่ใจแข็ง เห็นลูกพยายาม แต่งแบบงู ๆ ปลา ๆ

             แม่บอกว่า... ไม่เป็นไรลูก

            ลูกแต่งได้ดีแล้ว ดีกว่าสมัยแม่เป็นนักเรียนเยอะ

            ลูกที่รักยิ้มได้

            แม่สบายใจ ผ่านไปได้อีกปีลูกเรา