การผลิตผึ้งนางพญา และ การผลิตรอยัลเจลลี่

Lemonhoney
กรรมวิธีในการผลิต
การผลิตผึ้งนางพญาและการผลิตรอยัลเจลลี่  
  1. ขั้นตอนการผลิตนางพญา
 
  1. คัดเลือกรังแม่พันธุ์ .ควีนไข่ดี หนอนเจลลี่มาก
-          สร้าง Drone ก่อนผลิตนางพญาไม่ต่ำกว่า 20 วัน 
  1. เลือกรังพี่เลี้ยง หนึ่งรังมี 8 คอน แยกเอาควีนออก

 -แผ่นปิดแก่  

- แผ่นปิดอ่อน

 -แผ่นเปล่า(แผ่นสำหรับให้ควีนมีพื้นที่วางไข่)  

- แผ่นหนอน  - แผ่นไข่

□ แผ่นสำหรับผลิตนางพญา

 - คอนอาหาร     

 - แผ่น ซีลบรู๊ด  

- แผ่นปิด    

3 วันวางไข่ 1 แฟรมวงจรมันประมาณ 24 วัน

  3. เตรียมหลอดสำหรับเลี้ยงตัวหนอนนางพญา มีแถวละ 15 หลอด 3 แถวหลอดไม่ติดกัน  

4. รองก้นหลอดด้วยรอยัลเจลลี่เพื่อเร่งการสร้างรอยัลเจลลี่ของผึ้งงาน จึงจะทำการเขี่ยตัวหนอนมาใส่หลดที่เตรียมไว้โดยใช้ขนเป็ดหรือขนห่านให้ตัวหนอนลอยอยู่บนรอยัลเจลลี่(ไข่ใช้เวลา 3 วันในการฝักเป็นตัวหนอน)

  5. นำคอนหลอดนางพญาที่เขี่ยเสร็จใส่ลงในรังที่เตรียมไว้ในระหว่างนี้เมื่อนำคอนไปใส่เพื่อผลิตผึ้งนางพญา ไปใส่ไว้ในรัง ผึ้งงานจะนำรอยัลเยลลี่มาป้อนให้กับตัวหนอน  

6. ต้องให้น้ำตาลทุกวันจนถึงระยะดักแด้แล้วจึงเปลี่ยนเป็นให้ 3วัน/ครั้ง  

7. เมื่อครบ 10 นับตั้งแต่การเขี่ยตัวหนอนเราจะนำคอนดังกล่าวมาแยกผึ้งนางพญาเอาไปใส่ติดกับกล่องกักขังนางพญา เมื่อทำการติดเสร็จเราก็นำไปฝากเลี้ยงที่รังเดิมจนครบอายุ 16 วันผึ้งนางพญาก็จะออกจากรวง    

2. ขั้นตอนการผลิตนมผึ้ง 

  1. ขั้นตอนการเตรียมการ

  1.1 เตรียมสภาพผึ้งให้พร้อมที่จะผลิตนม

-          มีผึ้งในวัยต่างๆ แน่น ควรมี 7 คอนขึ้นไป

-          ภายในรังต้องมีอาหารสมบรูณ์ การเตรียมผึ้งหลังจากเก็บน้ำหวาน  

1.2 เตรียมสถานที่วางผึ้ง -เป็นสถานที่อยู่ใกล้แหล่งอาหารที่สมบรูณ์  

1.3 เตรียมวัสดุอุปกรณ์

- คอนติหลอดนมผึ้ง

- มีดปาดไขผึ้ง

- คีมครีบหนอน

- ที่ย้ายตัวหนอน

- ถุงกรองนมผึ้ง

- ภาชนะบรรจุนมผึ้ง

- ที่ตักนมผึ้ง

2. ขั้นตอนการทำ  

2.1 คัดเลือกรัง(ไม่ต้องนำนางพญาออก)  

2.2 เลือกรังพี่เลี้ยง ใน 1 รังมี 8 คอน  

การจัดรัง

-          แผ่นปิดแก่

-          แผ่นปิดอ่อน

-          แผ่นเปล่า(แผ่นไข่)

-          แผ่นหนอน

-          แผ่นไข่

-          แผ่นสำหรับใส่คอนเพื่อผลิตนมผึ้ง

-          คอนอาหาร

-          แผ่น ซีลบรู๊ด

-          แผ่นปิด -

             2.3 เตรียมหลอดสำหรับทำนมผึ้ง มีทั้งหมด 3 แถวๆละ 30 หลอดแต่ละหลอดอยู่ชิดกัน รองก้นหลอดด้วยรอยัลเจลลี่เพื่อเร่งการสร้างรอยัลเจลลี่ของผึ้งงานในระยะเวลา3 วันเมื่อนำคอนไปใส่เพื่อผลิตนมผึ้ง 3 วัน ผึ้งงานจะนำรอยัลเยลลี่มาป้อนให้กับตัวหนอน  

2.4 ย้ายตัวหนอนใส่หลอดนมผึ้งตัวหนอนต้องอายุไม่เกิน 3 วัน ใส่หลอดละ 1 ตัวต้องระวังในขั้นตอนนี้เพราะตัวหนอนอาจตายได้เมื่อย้ายตัวหนอนจนครบแล้วนำคอนนมผึ้งกลับไปใส่ไว้ในรังตำแหน่งเดิมโดยคว่ำหลอด รอเวลาเก็บนมผึ้ง  

2.5 การนำคอนนมผึ้งออกมาเก็บนมผึ้ง - หลังจากนำคอนนมผึ้งใส่ไว้ 3 วันเมื่อนำคอนไปใส่เพื่อผลิตนมผึ้ง 3 วัน จึงนำคอนผึ้งออกจากรังโดยเขย่าเอาตัวผึ้งออกและใช้แปรงปัดผึ้งส่วนที่เหลืออกให้หมด - ปาดไขผึ้งออกจากถ้วยนมผึ้ง   

2 .6 คีบตัวหนอนออกก่อนที่จะทำการตักนมด้วยความระมัดระวัง  หลังจากนั้นตักนมผึ้งออกจากหลอดโดยตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้จนมีปริมาณมากพอแล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติกถุงละ 1 กก.นำไปแช่ในกล่องเก็บความเย็นชั่วคราวเพื่อรอจำหน่ายต่อไป 3. การย้ายตัวหนอนเพื่อผลิตครั้งต่อไปไม่ต้องรอพื้นอีกให้ทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาได้เลย  

ความแตกต่างของการผลิตนางพญากับการทำนมผึ้ง     

          Queen            Royal jelly  

1.การคัดเลือกรัง

ควีน.รังที่จะเลี้ยงต้องเอาผึ้งนางพญาออก

ทำนม.รังที่จะเลี้ยงไม่ต้องเอาผึ้งนางพญาออก

2. จำนวนหลอด

ควีน.1 แถวมี 15 หลอดห่างๆกัน มี3 แถว

ทำนม. 1 แถวมี 30 หลอดติดกันมี 3 แถว

3.ตัวหนอน

ควีน.ต้องคัดเลือกประวัติหนอนที่สมบรูณ์

ทำนม.ไม่ต้องคัดเลือกตัวหนอน

4.ตัวผู้

ควีน.เราต้องเตรียมตัวผู้ก่อนผลิตควีน.ไม่ต่ำกว่า 20 วัน

ทำนม. ไม่สนใจตัวผู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Queen and Royal jelly

คำสำคัญ (Tags)#method

หมายเลขบันทึก: 43471, เขียน: 08 Aug 2006 @ 19:27 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 00:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

 ไม่ทราบว่ามีผลวิเคราะห์ ทางไภชนาการ ระหว่าง ผึ้งธรรมชาติกับผึ้งเลี้ยง หรือไม่ ไม่มั่นใจว่าผึ้งที่เลี้ยงด้วยนำตาล จะมีผลกับผู้บริโภค ที่มีโรคประจำตัว เช่นเบาหวาน เป็นต้น

ตอบคำถาม คุณสีหานาถ

ผึ้งที่เลี้ยงด้วยน้ำตาลมีผลต่อคนเป็นโรคเบาหวานค่ะเพราะรอยัลเจลลี่มีส่วนผสมของน้ำตาลที่ผึ้งกินเข้าไป

....ต้องขอโทษด้วยนะค่ะที่ตอบคำถามช้าไป...