หญิงใดในแผ่นพื้น   พสุธา

         จนจวบไตรโลกา          เอ่ยอ้าง

        หาใครเปรียบมารดา      เทียบเท่า ได้ฤา

        เพราะท่านคือผู้สร้าง     โอบอุ้มรักษา

            เกิดมาช่วยก่อสร้าง    คุณธรรม

        เพาะบ่มความรู้นำ         แกร่งกล้า

        ทรัพย์สินส่งชอบธรรม   เสริมส่ง ลูกนา

        คุณแม่เหนือแผ่นฟ้า     ล่วงล้ำเมืองสวรรค์

           พร้อมใจกันกราบไหว้  มารดา

      คอยหมั่นเพียรบูชา       โอบเอื้อ

     กายใจอิ่มเอมพา           เพลินสุข เสมอนา

     นับว่าช่วยกอบเกื้อ         ค่าน้ำนมถวิลฯ

                               

                                สุเมโธ ภิกฺขุ

                          ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒

 

 

     งานฌาปนกิจ โยมแม่รำไพ ทิวาพัฒน์ ก็ผ่านไปด้วยดี ต้องขออนุโมทนาขอบพระคุณอาจารย์พระศรีรัชมงคลบัณฑิต ซึ่งท่านได้ร่วมใบริจาคผ้าไตร, พระครูปริยัติสุตาภรณ์ และคณะสงฆ์วัดสุปัญญาราม,  พระครูสุตวรธรรมกิจ อ.อาจสามรถ, พระครูโพธิวุฒิธรรม วัดโพธิ์ศรีทอง,  พระครูโพธิชยธรรม วัดโพธิ์ศรีไชยวาน, พระครูวิมลรัตนาภรณ์ วัดอินทรนิวาส, พระอธิการกำพล เตชวโร วัดป่าวิเวกนานาธรรม อ.หนองพอก, พระอธิการกองหว้า สทฺธาธิโก วัดศีลสันติวนาราม, คณะสงฆ์วัดสระทอง, คณะสงฆ์วัดป่าศีลวนาราม,    พระอาจารย์เด่นชัย วัดโพธิ์ศรีทอง, คณะพระภิกษุจากคณะศึกษาศาสตร์ มมร. และพระมหาสมพงษ์ สุภวงฺโส วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพฯ  ที่ท่านเป็นธุระจัดหาผ้าไตร,

 

     พันตำรวจเอกสมพงษ์ พันธุ์ชัย ผู้กับการ สภ.โพธิ์ชัย ที่ได้เป็นประธานทอดผ้าไตร และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล, พันตำรวจเอก แพทย์หญิงยุวดี ลาน้ำเที่ยง ซึ่งท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม และทำอาหารไปร่วมเลี้ยงคนที่ไปร่วมทำบุญ, อดีต สจ.สุวัฒน์ นาเมืองรักษ์ ได้เป็นประธานทอดผ้าไตร,  อาจารย์เกษม สุดเสน่ห์ อดีต ผอ.สกสค. (ร้อยเอ็ด) อาจารย์ ดร.ทักษิณ สิทธิศักดิ์, อาจารย์อุทิตย์ สินธุสนธิ์, คณะครูโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล, คณะครูโรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ, อาจารย์วีระศักดิ์ กลางบุรัมย์ และคณะ,  คุณครูอ้อยใจ ที่เป็นธุระในเรื่องเรียบเรียงประวัติ อาจารย์ประสาท ทิวาพัฒน์ ซึ่งท่านได้ทำหน้าที่พิธีกรในงาน, คุณฐานมญ พาลารัตน์,ขอบคุณบทกลอนไว้อาลัย  ของคุณครูภาทิพ, คุณครูอิงจันทร์,     คณะญาติโยมชาวบ้านผักกาดหญ้า คณะญาติโยมชาวบ้านแห่  ตลอดถึงทุกท่านที่ร่วมไว้อาลัย และมาช่วยงาน ที่ไม่ได้เอ่ยนาม ต้องขออนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่สิ่งดีงาม