เป็นโอกาสดีนะครับ ในช่วงระหว่างวันที่ 19,24-28 สิงหาคม 2549 กองกิจการนักศึกษาจะจัดโครงการหลักสูตรการบริหารสำหรับผู้นำกลุ่มกิจกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2549 ณ มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์เพื่อเสริมสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ  คิดว่าคงจะได้รับความรู้ แนวคิด หรือเป็นจุดที่จะนำไปสู่แรงพลักดันใหม่ๆในการทำงานต่อไปครับแล้วจะได้นำรูป ความรู้มาบอกต่อๆกันครับ 

ส่วนเพื่อนนักกิจกรรมท่านใดต้องการทราบหรือสอบถามในประเด็นไหนที่อยากรู้ฝากผมไปถามได้นะครับ เมื่อผมกลับมาจะมาตอบให้ครับ......................อาอ้า