ไปเขียนคู่มือปฏิบัติงานครูสอนคนพิการที่อำเภอพะโต๊ะ ชุมพร

 

 

  วันที่ 22-25 มีนาคม 2554 งานจัดทำคู่มือปฎิบัติงานครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยมีผอ.สมเชาว์ กาญจนจรัส เป็นประธานคณะทำงาน     อ. ศิริวรรณ ทองสกุล จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้นำต้นร่างที่ทางศูนย์ กศน. กลุ่มเป้าหมายพิเศษได้ร่วมจัดทำกับคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วประเทศได้จัดทำเป็นฉบับร่าง ทางทีมงานจัดทำคู่มือก็ได้ปรับปรุงเพิ่มเติม โดยแบ่งออกเป็น 5 บท บทที่ 1 เป็นเรื่องความสำคัญและความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปการศึกษาในรอบที่สอง ซึ่งคู่มือในการปฏิบัติงานสำหรับครูผู้สอนคนพิการขึ้น  เพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานสำหรับครูผู้สอนคนพิการในพื้นที่  เป็นแนวทางในการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการ  เป็นกรอบในการจัดทำหลักสูตรการอบรมครูผู้สอนคนพิการและเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินครูผู้สอนคนพิการ

บทที่ 2 เป็นสาระสำคัญที่ครูสอนคนพิการควรรู้

มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ ปรัชญษาหลักการเรียนรู้ของคนพิการประเภทต่างๆ แนวทางการช่วยเหลือผู้พิการแต่ละประเภท

บทที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคครูผู้สอนคนพิการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

  ในบทนี้ครูจะได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลในชุมชน การไปเยี่ยมบ้านพบปะผู้ปกครองถามความสมัครใจจำถึงการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบวิธีทบาทหน้าที่ของอำเภอจังหวัด

บทที่4 เป็นวิธีดำเนินการ เริ่มตั้งแต่ วิธีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  IEP และแผนการสอน(การเรียนรู้) เฉพาะบุคคล IIP ซึ่งได้อธิบายไว้อ่างละเอียดในบทนี้

บทที่ 5 เป็นการวัดผลประเมินและรายงานผลซึ่งได้อธิบายแนวทางการประเมินผล โดยประเมินผลทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน /การบันทึกผลการจัดประสบการณ์ตามแผนการสอนรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง

ภาคผนวก จะเป็นตัวอย่างการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  ปรากฏว่าคู่มือดังกล่าว มีความหนา จึงเป็นคู่มือที่เน้นหนักไปทางเนื้อหา ทางทีมงานจึงมอบหมายให้ตัวแทน ของสถาบันภาคใต้และกศน. จังหวัดภูเก็ต พัฒนาเป็นรูปเล่มที่กระทัดรัดและมีเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับครูผู้สอนคนพิการ  เพื่อจะได้นำต้นฉบับส่งคณะกรรมการส่วนกลาง ต่อไป     

  ผอ.สมเชาว์ ประธานคณะทำงาน ลงมือมาช่วยอำนวยความสะดวกและตรวจเสนอแนะ ปรับแก้ไข ด้วยตนเอง โดยมี ม.ล.สันติสุข กฤดากร เป็นเลขานุการคณะทำงาน

ทีมงานคณะทำงาน และผู้สนับสนุนที่ช่วยทำให้งานสำเร็จ

คณะทีมงาน จากส่วนกลาง อ. ศิริวรรณ หรืออาจารย์ซิ้ม/ตัวแทนสถาบันภาคใต้/กศน.ภูเก็ต/พัทลุง/ตรัง/ชุมพร/สุราษฎร์ธานี/กำลังทำงาน ..อย่างเคร่งเครียด

 

วิวจากข้างที่พัก มีการปลูกผักกูดริมห้วย ซึ่งอวบอ้วนน่ากิน

              น้ำพริก ผักสดๆ ที่ทางรีสอร์ท ทำให้พวกเรากินทุกวัน

ผักเหลียง สดๆ นำมาต้มกับกะทิ กินกับน้ำพริก อร่อยมาก

แกงเหลือง หมูสามชั้น กับหยวกกล้วยป่า กินกับไข่เจียวใบตองร้อน ๆเยี่ยมมาก

ขนมจีนดอกอัญชัน เป็นอีกเมนูเด่นของรีสอร์ท ภูจับหมอก

สถานที่ทำงานในครั้งนี้ ภูจับหมอก อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรแม้จะอยู่บนยอดเขาแต่มีสัญญานอินเทอร์เน็ตดีตลอด..ทำให้การทำงานลุล่วงไปได้ด้วยดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน korsornortrangความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

433594

เขียน

31 Mar 2011 @ 17:21
()

แก้ไข

18 Jun 2012 @ 14:04
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก