ประวัติ ศรีรัตนา

ศรีรัตนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประวัติ ศรีรัตนา

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล                  นางสาวศรีรัตนา  อุ่นเมือง

ชื่อเล่น                           น้ำอบ

ที่อยู่ปัจจุบัน                   บ้านเลขที่  125 หมู่ 12  ตำบลออย

                                     อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140

เบอร์โทรศัพท์                 087-6613424

อายุ                              24  ปี 

วันเดือนปีเกิด                 วันที่  1  สิงหาคม  2530

ความสูง                        168  เซนติเมตร 

น้ำหนัก                         50  กิโลกรัม

เชื้อชาติ                       ไทย 

สัญชาติไทย                 ไทย 

ศาสนา                         พุทธ

คติประจำใจ                   

สามสิ่งที่ย้อนคืนไม่ได้ คือ การกระทำ คำพูด เวลา

การศึกษา

-  สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

  จากโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ปีการศึกษา 2548

-  สำเร็จปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร

   คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี  ปีการศึกษา 2552

ปัจจุบัน

-   เป็นครูพิเศษ

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ที่อยู่ 161 หมู่ 13 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติ ศรีรัตนาความเห็น (0)