ตอไม้ใหญ่ในบ้าน ขุดออกยาก ให้ดัดแปลงทำเป็นที่นั่งประดับสนามดีกว่าเสียเวลาขุดให้เปลืองแรง