ถ้าถ้วยแก้วสองใบซ้อนติดกัน ทำอย่างไรก็ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ ให้นำน้ำเย็นใส่ถ้วยใบใน แล้วนำไปแช่ในน้ำค่อนข้างร้อน จะสามารถแยกถ้วยออกจากกันได้โดยง่าย