การทำเวทีประชาคมเรียนรู้งานอนามัยแม่และเด็ก 2

kaikiku
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิเคราะห์สาเหตุปัญหา 4 ด้าน คือตนเอง ครอบครัว ชุมชน ระบบบริการ

การทำเวทีประชาคมเรียนรู้งานอนามัยแม่และเด็ก   โดยการมีส่วนร่วม 2

 ขอเล่าต่อเนื่องนะคะ  เมื่อเสร็จพิธีการเปิดและ  พี่วนิดาก็ให้ทุกคนแนะนำตัวเอง  ทำกิจกรรมให้ถอดตำแหน่ง  อายุออก  กล้าพูดคุยกันมากขึ้น  และแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  อยากจะบอกว่ากระบวนการของการประชุมกลุ่มตัวผู้เขียนและพี่วนิดา  เรากระซิบ  และปรับเปลี่ยนวิธีการกันตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศ  และเวลา  เราตั้งโจทย์ให้กลุ่มคิดว่าคาดหวังอะไรในการมาร่วมประชุมครั้งนี้

 

ใครอย่าไปยืนกลางวงนะ  แก่ไม่รู้ด้วยเพราะทุกคนเอาอายุ และตำแหน่งมากองใว้

 

  ต่อจากนั้นก็ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ว่าในพื้นที่ตำบลป่าไร่มีปัญหาแม่และเด็กอะไรบ้าง  ดิฉันต้องอยู่เป็นผู้อำนวยความสะดวกกลุ่มที่ 1  ซึ่งมีความคิดพร่างพรูมาก  แต่กลุ่ม 2 ของพี่วนิดายังรู้สึกเหนียม ๆ  ค่อย ๆ คิดเมื่อเห็นว่าทั้ง 2 กลุ่มคิดต่อไม่ออกแล้ว  ทีมงานของศูนย์อนามัย (ผู้เขียนและพี่วนิดา) จึงนำเสนอข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กของพื้นที่ตำบลป่าไร่  ที่เราศึกษามาก่อนให้เวทีได้ทราบ  ทำให้กลุ่มคิดปัญหาเพิ่มได้อีก

  ขั้นต่อไปให้แต่ละคนใช้สติกเกอร์ที่แจกให้คนละ 3 ชิ้น  ติดที่ปัญหาที่เห็นว่าสำคัญที่สุด  โดยจะติดที่ปัญหาเดียว  หรือกระจายทุกปัญหาก็ได้  เมื่อดูเปรียบเทียบทั้ง 2 กลุ่มแล้วเห็นว่าทั้ง 2 กลุ่มชั่งน้ำหนักออกมาใกล้เคียงกันคือ  ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  และ  แม่ไม่กินยาบำรุง แต่บังเอิญกลุ่มที่ 1 ที่ดิฉันดูแลเสร็จก่อน จึงใช้ปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเป็น 4 ด้านคือ  ตนเอง   ครอบครัว  ชุมชน  และ ระบบบริการ  กลุ่มที่ 2  จึงต้องวิเคราะห์ปัญหาที่กลุ่มตัวเองจัดลำดับเป็นอันดับ 2  คือ  แม่ไม่กินยาบำรุง   เพราะจะได้ไม่ซ้ำซ้อน  การวิเคราะห์ได้ข้อมูลมากขึ้น

 

 

เมื่อเสร็จเรื่องแม่ก็ต่อเรื่องเด็ก 0-72 เดือนใช้กระบวนเดิม

กลุ่มที่ 1  มองปัญหาเรื่องเรื่องวัคซีนไม่ครบมากที่สุด

กลุ่มที่ 2 มองปัญหาเรื่องเด็กขาดสารอาหาร

  เสร็จขั้นตอนนี้ก็ปาเข้าไป 12.25 น.แล้ว  ขอไปทานอาหารกลางวันก่อนนะคะ

               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานในชุมชนความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

        แวะมาชื่นชมการทำงาน และเป็นกำลังใจให้ค่ะ

                                     

เขียนเมื่อ 

Ico24

ขอขอบคุณทั้ง 2 ท่านค่ะ

  • ตั้งใจมากเลยทั้งทีมจากพื้นที่และทีมนำจากศูนย์อนามัยที่ 12
  • อย่ากินข้าวเที่ยวนานนักนะ   จะรอดูกิจกรรมช่วงบ่ายจ้า
  • ตั้งใจมากเลยทั้งทีมจากพื้นที่และทีมนำจากศูนย์อนามัยที่ 12
  • อย่ากินข้าวเที่ยวนานนักนะ   จะรอดูกิจกรรมช่วงบ่ายจ้า
เขียนเมื่อ 

Ico48  ทานไม่เยอะหรอกค่ะ  เพราะกลัวโครงการคนไทยไร้พุง ไม่สำเร็จ

ติดตามชมอ่านได้แล้วค่ะ  กิจกรรมภาคบ่าย