การลงนามในคำรับรองการซื้อทุเรียนคุณภาพในจังหวัดชุมพร

tiss

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา นายพินัย  อนันตพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนายพินิจ  เจริญพานิช ร่วมด้วยหน่วยงานกระทรวงเกษตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จ.สุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ และลงนามในคำรับรอง การซื้อทุเรียนคุณภาพในเขตจังหวัดชุมพรร่วมกับผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ในจังหวัดชุมพร ณ โรงแรมอวยชัยแกรนด์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร การประชุมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมในพิธีลงนาม จำนวน 50 ราย และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม จำนวน 11 ราย สาระสำคัญในพิธีการลงนามในคำรับรองครั้งนี้เนื่องจาก จังหวัดชุมพรมีผู้ประกอบการเปิดโรงคัดบรรจุไม้ผลจำนวน 54 โรง  ทุเรียนเป็นหนึ่งในไม้ผลทั้งหมดที่มีการส่งออกจำหน่ายตลาดต่างประเทศจากจุดรับซื้อ จังหวัดชุมพรไม่น้อยกว่า  100,000 ตัน ต่อปี ปัญหาการส่งออกสินค้าทุเรียนบางช่วง ผู้ประกอบการส่งออกผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพติดไปด้วย ซึ่งทำให้ตลาดปลายทางขาดความน่าเชื่อถือสินค้าทุเรียนจากไทย ซึ่งหากเกิดสภาพปัญหาเหล่านี้อีกอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงได้ออกมาตรการควบคุมคุณภาพไม้ผลส่งออกจำพวกทุเรียน รวมตลอดจนมังคุด และผลไม้ชนิดอื่น ๆ ด้วย โดยได้จัดทำคำรับรองและวางมาตรการทำลายสินค้าด้อยคุณภาพจากโรงคัดบรรจุผลไม้ทุกจุด และได้มอบนโยบายให้ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เร่งดำเนินการรณรงค์ให้เกษตรกรเข้าร่วมดำเนินการเกษตรดีที่เหมาะสม ( GAP) และมีการปฏิบัติดูแลรักษาสวนตามหลักการที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดโดยเคร่งครัด

ข้อมูลข่าวโดย   วัลลี  อ่อนมุข       ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของอรทัย

คำสำคัญ (Tags)#km#gap

หมายเลขบันทึก: 43303, เขียน: 08 Aug 2006 @ 10:40 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 11:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)