พัฒนาจิตใจ

ควบคุมตนเองและจิตใจ

การรู้จักความคุมอารมณ์ของตนเอง  เป็นสิ่งประเสริฐที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sufeeyahความเห็น (1)

มาเป็นกำลังใจสำหรับคนพัฒนาจิตใจครับ