รณรงค์ รู้ทันวัณโรค พบก่อน รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย

วัณโรค

        วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปีเป็นวัณโรคโลก ( World TB Day ) ในวันนี้มีความสำคัญคือ นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงวันที่ค้นพบเชื้อที่เป็นสาเหตุของการป่วยเป็นวัณโรค และเป็นการก้าวสู่การควบคุมวัณโรคยุคใหม่เมื่อ ประมาณ 128 ปีที่ผ่านมาแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงภัยอันตรายจากวัณโรคโดยเฉพาะวัณโรคดื้อยา  สำหรับในปี 2554 นี้ได้กำหนดประเด็นสื่อสารและคำขวัญในการรณรงค์คือ “ รู้ทันวัณโรค พบก่อน รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย “

         เพื่อเผยแพร่ข่าวสารนี้ถึงประชาชน / เครือข่าย หรือส่งต่อ รายละเอียดข่าวนี้ที่  http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/news/print/2554_03_20_TB_day.html

 

        ดูข่าวโรคและภัยสุขภาพย้อนหลังที่  http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/  
         

         กรมควบคุมโรค  ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
 
เภสัชกรเชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ / ข่าว
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักข่าวสองแควความเห็น (0)