บุคคลากรที่สามารถทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินกรณีเสียชีวิตในแต่ละประเภท

  ติดต่อ

  ผู้ที่สามารถทำหนังสือแสดงเจตนาฯ ได้  

1. ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน สามารถทำได้ 1 ประเภทคือ สส.02 (เงิน 50,000 )

2. ลูกจ้างประจำ สามารถทำได้ 2 ประเภทคือ สส.02 และ เงิน 3 เท่า

3. ข้าราชการ สามารถทำได้ 3 ประเภทคือ สส.02, เงิน 3 เท่า และ บำเหน็จตกทอด (30 เท่าของเงินเดือนบำนาญ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายมนูญ สุดใด

หมายเลขบันทึก: 43126, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:33:58+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #นาย#มนูญ#สุดใด

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)