การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยต้นสังกัด ๒

    

         วันที่สองของการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด สนง.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในวันนี้จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อดูกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในพื้นที่ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่อง โดยกำหนดจุดในการศึกษาดูงานไว้ ๕ จุด ดังนี้

 

จุดที่ ๑ กศน.ตำบลหันตรา 

 

            หัวหน้า กศน.ตำบล  อ.จินดารัตน์  คงมั่น ให้การต้อนรับคณะกรรมการ  โดยพาชมกิจกรรมสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา   และ กศน.ตำบลหันตราที่ได้รับการสนับด้านอาคารสถานที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา

เพิ่มเติ่มบล็อกครูกั๊ก  http://gotoknow.org/blog/hunthar

 

จุดที่ ๒ กศน.ตำบลบ้านรุน

         หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านรุน  อ.พงศกร เลิศวนิชกาญจน์   ให้การต้อนรับ พาชมกิจกรรมการสอนทักษะอาชีพอาหาร-ขนม  หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง ที่จัดขึ้นภายอาคาร กศน.ตำบลบ้านรุน 

เพิ่มเติมที่บล็อก อ.พงศกร   http://gotoknow.org/blog/pongsakorn

 

จุดที่ ๓ กศน.ตำบลบ้านป้อม

 

         หัวหน้า  กศน.ตำบล  อ.ภัทราภรณ์   หีบงา   ได้พาคณะกรรมการชมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เพื่อส่งเสริมนโยบาย  ๓ D และชม กศน.ตำบลบ้านป้อม ศูนย์การเรียนชุมชนวัดท่าการ้อง ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูสุทธิปัญญาโสภณ  เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ให้การสนับสนุนด้านอาคารสถานที่

เพิ่มเติมที่บล็อก ครูบิว กศน.  http://gotoknow.org/blog/pbeuwork

 

จุดที่ ๔ กศน.ตำบลสวนพริก

 

          หัวหน้า  กศน.ตำบลสวนพริก  อ.ชิษณุพงศ์  เข็มนาค  รอให้การต้อนคณะกรรมการ  พาเยี่ยมชมกิจกรรมการสอนทักษะอาชีพการสานตะกร้าหวาย  หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง ที่จัดขึ้นภายในอาคาร กศน.ตำบลสวนพริก

เพิ่มเติ่มที่บล็อก อ.ชิษณุพงศ์    http://gotoknow.org/blog/hidetochi

 

 

จุดที่ ๕  กศน.ตำบลลุมพลี

 

          หัวหน้า  กศน.ตำบลลุมพลี  อ.รุ่งรวี  ธนะบุญ  พร้อมสมาชิก อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน ให้ต้อนรับคณะดูงาน  ชมการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องการสานตะกร้าพลาสติก  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง  ภายใน กศน.ตำบลลุมพลี

เพิ่มเติ่มที่บล็อก อ.รุ่งรวี    http://gotoknow.org/blog/rungrawee28

 

 

                  หลังจากลงพื้นที่ศึกษาดูงาน คณะกรรมการได้กลับมาสรุปผลการประเมินสถานศึกษาภายใน  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา  โดยคณะกรรมการแต่ละท่านได้สรุปผล ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ให้สถานศึกษาได้ทราบข้อมูลที่ทางคณะกรรมได้ตรวจสอบ ทั้งเอกสาร ร่องรอย  การสัมภาษณ์ ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ เพื่อให้สถานที่ทราบผลการประเมินภายในและนำผลการประเมินมาปรับปรุงในส่วนที่ยังขาดหายไป เพื่อให้พร้อมเข้ารับการประเมินภายนอก ที่กำลังจะมาถึง

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีดังนี้

มาตราฐานที่ ๑ ดี

มาตราฐานที่ ๒ พอใช้

มาตราฐานที่ ๓ ดีมาก

มาตราฐานที่ ๔ ดีมาก

มาตราฐานที่ ๕ ดีมาก

มาตราฐานที่ ๖ ดี

 

           คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้พวกเรา   ชาว กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ได้นำกลับมาพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ (Tags)#กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา#ประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

หมายเลขบันทึก: 430736, เขียน: 11 Mar 2011 @ 15:54 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:38 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณในการต้อนรับที่สว่างไสว ตอนนี้พอมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างแล้ว ขอบคุณที่ห่วงใย

  • จ้าพี่ตา  
  • มีอะไรให้รับใช้บอกกันได้จ้า
เขียนเมื่อ 

               ได้ข่าวว่าไม่สบาย         อย่าลืมไปหาหมอนะ จะได้หายเร็วๆ

  •  ขอบคุณจ้าพี่แปด
  • แต่หนูกลัวเข็มฉีดยา...555

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...