เอื้องแซะ
นาง ศศิปรีดา ศิริปาลกะ

คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการสพป.ตามแผนกลยุทธ์


กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ ศักยภาพ ขยายโอกาส

 

                                       

                  วันนี้  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๔  คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์  ๕  กลยุทธ์ ของสพฐ.  นำโดยนายโสภณ  โสมดี   ผู้เชี่ยวชาญจากสพฐ. พร้อมคณะ  อีก ๒ ท่าน คืออาจารย์ณัชฐนารถ  ชมพูสวัสดิ์  นักวิชาการ และอาจารย์ฉัตรชัย หวังดีจงมี  มาติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนกลยุทธ์  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑  ณ ห้องประชุม ๑   โดยมีนายบำรุง  ฤทธิรัตน์      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ให้การต้อนรับ พร้อมรับการตรวจประเมินร่วมกับรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่มภารกิจและผู้เกี่ยวข้อง

                  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสมารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

                 กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

                 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

                 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนฯ

                             

                               

                 ผลการตรวจประเมิน  โดยนายโสภณ  โสมดี ได้แจ้งผลการประเมินกลยุทธ์ที่ ๑  ข้อ๑.๑ รอผลสอบ O - Net  ๑.๒ รอผล NT  ๑.๓ รอผลการประเมินตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา  กลยุทธ์ที่ ๒ .๓ ประเมินให้ในระดับ ๓.๓ ขอให้เพิ่มการการสังเคราะห์ก็สามารถที่จะไปได้ถึง ๓.๔  กลยุทธ์ที่ ๓ รอผลการเข้าเรียนของนักเรียนทั้งประถม/มัธยมขยายโอกาส ในปี ๒๕๕๔  กลยุทธ์ที่ ๔ ยังไม่มีการตรวจประเมิน เพราะต้องรอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลตามเว็ปไซต์มาก่อน กลยุทธ์ที่ ๕ รวบรวมเอกสารทุกตัวบ่งชี้ไปให้คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งตรวจสอบ แล้วจึงแจ้งผลการประเมิน ฯ                                    

               หากมีเอกสารให้ส่งเพิ่มเติมก่อนวันที่  ๘  เมษายน ๒๕๕๔ จะมีการติดตามครั้งที่ ๒ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ครั้งนี้จะประเมินทุกกลยุทธ์ 

               เป็นภาระกิจของสพฐ./สพป. ในการสร้างความเข้มแข็งเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร......  

                                                          ขอเชิญแลกเปลี่ยนได้ทุกประเด็นค่ะ    

หมายเลขบันทึก: 430600เขียนเมื่อ 10 มีนาคม 2011 15:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 06:39 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี