ย้อนอ่านบันทึกของเครือข่ายภาคใต้ ทั้ง 3 ครั้ง ได้ที่นี่ครับ

 มีข้อมูลเพิ่มเติมจะได้นำมาบันทึกให้อ่านอีกนะครับ

สำหรับกิจกรรมในครั้งที่ 4 มีความคืบหน้าอย่างไร จะได้นำมาประชาสัมพันธ์ต่อไป

                               อำนวย  สุดสวาสดิ์ นวก.สสอ.พะโต๊ะ