แอ็ปคุง
นาย ณัฐพงศ์ แอ็ปคุง สงวนสินวัฒนา

ประเมินมาตรฐานที่ 4 (การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย)


ประกันคุณภาพภายใน

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2554 คณะกรรมการประกอบด้วย รอง.วสันต์   รัชวงศ์  ผ.อ. พรทิพย์   จันทรวิเชียร  อ.สมจิตร    ชี้แจง    อ.รานี    น้อยสกุล   และ นักวิชาการสำนักงานกศน.จังหวัด  เป็นผู้ประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด โดยมาตรฐาน 4 (การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย)  โดยมี อ.สมจิตร   ชี้แจง เป็นผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 3 และ 4 ได้ให้ข้อเสนอแนะ มาตรฐานที่ 4 ดังนี้  

  1. นำเสนอทำเนียบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

  2. จัดทำ แผนปฏิบัิตการ ปี 53 เป็นรูปเล่มหนังสือ

  3. การจัดทำโครงการ ให้สรุปรวม 5 บทได้แก่   

บทที่ 1  บทนำความเป็นและความสำคัญ

บทที่ 2   เอกสารงานวิจัย/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3   วิธีดำเนินงาน

บทที่ 4   ผลการวิเคราะห์

บทที่ 5   สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

และติดตามด้วยภาคผนวกคือ โครงการภาพถ่ายและแบบประเมิน

  4.  ทำหนังสือเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มาเป็นวิทยากรการจัดกิจกรรมในห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  5.  ให้ทำหนังสือ(MOU) ถึงแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลทุกตำบล ให้มาใช้บริการสายสามัญ สายอาชีพ ปวช. และสื่อต่างๆ ในห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเชื่อมโยง

  6.  จัดมุมความภาคภูมิใจมาตรฐานที่ 4 นำผลงานและกิจกรรม มานำเสนอ

หมายเลขบันทึก: 430179เขียนเมื่อ 8 มีนาคม 2011 14:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2012 17:17 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี