เรื่องนี้ผมยังไม่มีประสบการณ์ตรงด้วยตัวเอง แต่ทราบข้อมูลนี้มาจากอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณท่านหนึ่งคือ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล ท่านเล่าว่ามีภูมิปัญญาชาวบ้านอันหนึ่งที่สามารถใช้ไล่หนูได้ คือใช้น้ำหมักงู อาศัยหลักที่ว่า "หนูกลัวงู" ไม่แน่ใจว่าน้ำหมักงูทุกชนิดสามารถไล่หนูได้หรือไม่ แต่ที่ชาวบ้านทำได้ผลแล้วคือน้ำหมักงูเหลือม ผมเชื่อว่างูที่กินหนูทุกชนิด เช่นงูสิง งูเห่า เป็นต้น ก็น่าจะสามารถนำมาทำน้ำหมักไล่หนูได้ วิธีใช้ ผสมน้ำ 1 ช้อนแกงต่อนำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นบริเวณที่จะไม่ให้หนูไปรบกวนเช่น ในสวนปาล์ม ในนาข้าว เป็นต้น ผมยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้วยตนเองฟังคำบอกเล่ามาอีกทอดหนึ่ง ขอเชิญท่านที่สนในได้ทดลอง ผลเป้นประการใด ช่วยขยายผลและช่วยเล่าผมด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง