ส้มเขียวหวานที่มีรสดี จะต้องมีเปลือกบาง ผิวตกกระหรือมีผิวสีเหลืองจัด ควรเป็นส้มในเดือน พย. ถึง มค. นิยมรับประทานส้มบางมด เพราะมีรสอร่อยกว่าที่อื่น