หัวใจหลักในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า

หัวใจหลักในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า

     การประหยัดไฟฟ้าและประหยัดค่าใช้จ่ายจากจากการใช้เครื่องไฟฟ้าต้องเริ่มตั้งแต่การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยพิจารณาจากหลักสำคัญ  6  ประการ  ดังนี้

1.จำนวนวัตต์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า : ส่วนใหญ่สามารถดูได้จากแผ่นป้ายที่ติดตัวเครื่อง และเป็นข้อมูลที่บอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นกินไฟมากน้อยเพียงใด  ถ้าเราทราบอัตราค่ากระแสไฟฟ้าต่อหน่วยและทราบระยะเวลาเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆก็สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้

2.ความปลอดภัยและความไว้วางใจ : ไฟฟ้ามีอันตรายถ้าใช้ไม่ถูกวิธี  จึงควรเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการออกแบบที่ดี  และเป็นที่ไว้วางใจได้  หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าควรปรึกษากับช่างหรือผู้ชำนาญการก่อนตัดสินใจซื้อ

3.ราคา : การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกบางครั้งก็ไม่เป็นการประหยัดไฟฟ้า  เพราะอาจจะได้ใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพต่ำและที่สำคัญคือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมาก  ทางที่ดีควรปรึกษาผู้รู้หรือใช้การสังเกตอย่างง่ายๆ คือ ถ้าสินค้าคุณภาพเหมือนกัน  ก็ควรซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่า

4.ขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า : เลือกชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้  จะช่วยในการประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยไม่จำเป็น

5.ชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้า : เลือกชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้  หรือลักษณะของพื้นที่ที่ติดตั้ง เช่น เลือกใช้เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนติดผนังในห้องที่มีลักษณะผนังทึบ  เป็นต้น

6.การติดตั้งและบำรุงรักษา : ทุกครั้งที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พิจารณาถึงค่าติดตั้งและค่าบำรุงรักษาด้วย  หากซื้อมาแล้วต้องเดินสายไฟใหม่  ต้องทุบหรือรื้อผนังทิ้ง  หรือต้องดัดแปลงตกแต่งบ้านใหม่  ค่าติดตั้งก็จะสูงมากสำหรับการซ่อมแซม  อะไหล่  และค่าบำรุงรักษา  และวิธีการควรสอบถามจากผู้เคยใช้ว่าเป็นอย่างไร  แล้วจึงตัดสินใจเลือกซื้อชนิดที่ค่าซ่อมถูก อะไหล่หาง่าย  และวิธีการบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก

 

ที่มา : หนังสือ 60 ล้านพลังไทย  ร่วมใจใช้ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 5 กระทรวงพลังงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกครูหมีความเห็น (0)