GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

โครงการ CAI MindMap

ฐานข้อมูลเบื้องต้น
       ได้ทำการศึกษาในการจัดทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฐานข้อมูลเบื้องต้น สำหรับช่วงชั้นที่ 4 นำเสนอในรูปแบบ MindMap นะคะ

        โดย  นายนพชัย    รุ่งรดี   48071330
                นางนุชนาถ   ศรีสุธร 48071392
                นายวศิน       ยะวงศ์  48071637
ผังมโนทัศน์ ฐานข้อมูลเบื้องต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): นุชนาถศรีสุธร
หมายเลขบันทึก: 42842
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)