การเตรียมเนื้อหา และการติดเล่ม ของหนังสือเล่มเล็ก

กฤษณา
การเตรียมเนื้อหาในการทำหนังสือเล่มเล็ก

2. การเตรียมเนื้อหา  และการติดเล่ม

                2.1  ในกรณีที่พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

                     2.1.1  ในกรณีที่พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ 

-  ใช้กระดาษ A4  ขนาด 150 แกรม ขึ้นไป 

-  ตั้งค่าหน้ากระดาษ บน  ล่าง  ซ้าย  ขวา  เท่ากัน  คือ 1.8  เซนติเมตร  และ

การวางแนวให้ตั้งค่าเป็น แนวนอน

-  ตั้งรูปแบบให้เป็น  2  คอลัมน์  คลิก  ตกลง  ดังภาพ 

(ปกหน้า  และปกหลัง  ก็ตั้งค่าหน้ากระดาษแบบนี้เช่นกัน)

                      2.1.2  พิมพ์เนื้อหาตามเรื่องที่กำหนดไว้

                      2.1.3  เมื่อพิมพ์เนื้อเรียบร้อยแล้วสั่งพิมพ์ได้เลย

                      2.1.4  นำกระดาษที่พิมพ์ออกมาแล้วมาพับครึ่ง โดยวางกระดาษแนวนอน(พักไว้รอเข้าเล่ม)

                2.2  กรณีที่วาดภาพเอง  หรือให้นักเรียนทำเป็นหนังสือการ์ตูน หรือ งานอื่น ๆ ที่จะต้องวาดภาพและเขียนเรื่องประกอบ

                      2.2.1  ใช้กระดาษ  A4  100  ปอนด์   พับครึ่งแนวนอน  เว้นระยะขอบกระดาษไว้ประมาณด้านละ  1  เซนติเมตร

                      2.2.2  วาดภาพ  และเขียนข้อความ/เนื้อเรื่อง  ลงในกระดาษ

(ขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ให้นักเรียน วาดภาพและแต่งเรื่องตามจินตนาการ/ความสามารถของนักเรียน  โดยทั่วไปจะให้นักเรียนแต่งเรื่องจากโครงเรื่องที่กำหนดให้ก่อนแล้วจึงแบ่งแต่ละส่วนให้เป็นหน้า  เมื่อได้เนื้อหาในแต่ละหน้าแล้วจึงวาดภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่แต่งไว้  เมื่อวาดภาพด้วยดินสอแล้ว  ให้นำปากกาหมึกซึมสีดำเดินเส้นขอบเพื่อให้ภาพชัดเจนขึ้น  แล้วระบายสีให้เข้มทั่วทั้งหน้า)

                                2.2.3  เมื่อวาดภาพ และแต่งเรื่องเรียบร้อยแล้ว  ให้ฉีดสเปรย์เคลือบใสเพื่อให้ภาพเงางามขึ้น แล้วพับครึ่งแนวนอนไว้  รอเข้าเล่ม

                2.3  นำกระดาษ  A 4  ที่พับครึ่งไว้แล้ว  จากข้อ 2.1.4  หรือ 2.2.3 (แล้วแต่กรณี) มาติดกาวสองหน้าบางขนาด 1.2 เซนติเมตร  รอบทั้ง  4  ด้าน โดยด้านที่เป็นรอยพับจะติดชิดขอบกระดาษ ส่วนอีก 3 ด้านที่เหลือจะติดให้ห่างจากขอบกระดาษประมาณ 0.5 เซนติเมตร  เผื่อไว้สำหรับการตัดเล่ม)

                * แนะนำ  ไม่ควรใช้กาวลาเท็กซ์ เนื่องจากเมื่อกาวแห้งแล้วจะทำให้เล่มเป็นคลื่น ไม่เรียบ

                 2.4  ลอกกาวสองหน้าออกทั้ง  4  ด้าน จากแผ่นสุดท้าย ถ้าเนื้อเรื่องมี 4 แผ่น ก็ให้แผ่นที่ 4 อยู่ด้านล่าง  (จะเริ่มติดจากหลังมาหน้า) แล้วนำแผ่น ที่  3  มาวางทับกันให้สนิท

                -  ลอกกาวสองหน้าบางออกทั้ง 4 ด้านของแผ่นที่ 3  นำแผ่นที่ 2 มาวางทับ ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนหมดกระดาษส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องที่เตรียมไว้  เมื่อเสร็จแล้วให้ติดกาวสองหน้าบาง ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเล่ม ดังภาพ

                2.5  นำกระดาษสี A 4 ที่เตรียมไว้สำหรับทำใบรองปก  มาพับครึ่ง  ลอกกาวสองหน้าบางออกจากเล่มที่ได้จากข้อ 2.4  แล้วนำกระดาษสีที่พับครึ่งแล้วมาวางทับให้สนิท  ทำแบบนี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  ดังภาพ

                2.6  ใช้ไม้บรรทัดเหล็กทาบแล้วใช้คัตเตอร์ตัดเล่ม 3 ด้าน คือด้านที่ไม่ติดกัน

(ด้านที่ติดกัน ห้ามตัด)  โดยวัดระยะห่างจากขอบเข้ามาด้านในประมาณ 0.5 เซนติเมตร ทั้ง 3 ด้าน

เสร็จแล้วติดกาวสองหน้าบางทั้งสองด้านของเล่ม ดังภาพ

                  2.7  วัดความสูงของเล่ม  เพื่อตัดสันหนังสือ วัดได้เท่าไรให้ บวกเพิ่มอีก  0.1 ซม. 

                2.8  นำกระดาษหลังรูปอีกแผ่นมาวัด 0.6 ซม. เพื่อตัดเป็นสันหนังสือ เตรียมเข้าปก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขั้นตอนการทำหนังสือเล่มเล็ก

คำสำคัญ (Tags)#การเตรียมเนื้อหาในการทำหนังสือเล่มเล็ก

หมายเลขบันทึก: 427364, เขียน: 20 Feb 2011 @ 12:40 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 13:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ