แนวคิดของสปสช

  Contact

  สปสช  

ในปีงบประมาณ 2550เป็นต้นไป ส.ป.ส.ชซึ่งเสมือนผู้ว่าจ้างของสถานพยาบาล  จะเป็นหน่วยงานที่Supply ยาให้แก่โรงพยาบาลที่เข้า 30บาทห่างไกลโรค รวมทั้งยาต้านไวรัสเอดส์และยาวัณโรค เฉพาะยาARVและยา TBจะมีการตั้งศูนย์ร่วมกับกรม คร.และองค์การเภสัชกรรมในการจัดซื้อจัดหายาต้านให้สถานบริการทั้งที่GPOผลิตและของเอกชน สปสชโดยคุณหมอชูชัยมาเล่าสู่กันฟังถึงแนวคิดในการให้งบประมาณในลักษณะDisease management โดยใช้กลุ่มโรคเช่น เบาหวาน ความดันฯลฯเป็นฐาน หากสามารถดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ก่อนเข้าโรงพยาบาล เมื่อต้องมารับการรักษากลับบ้านแล้วทีมยังตามไปดูแลในชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพต่อไป ยอดยาที่มีการใช้น้อยลงเงินที่เหลือก็จะเป็นกำไรที่สถานพยาบาลได้รับ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันบำราศนราดูร

Post ID: 42691, Created: , Updated, 2012-02-11 15:32:36+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #แนวคิดของสปสช

Recent Posts 

Comments (1)

อัจฉรา
IP: xxx.121.105.148
Written At 
ถ้ามีข้อมูลจากสปสชใหม่ๆกรุณาแจ้งด้วยค่ะ