กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน

กิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน กศน.ตำบลธนู

ร่วมกิจกรรม

กิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน กศน.ตำบลธนู

วันจันทร์ที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 กศน.ตำบลธนู จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น.  ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  อสม. และประชาชนทั่วไปตำบลธนู  สถานที่ดำเนินการจัดกิจกรรม  กศน.ตำบลธนู หมู่ที่  ๗  ตำบลธนู  อำเภออุทัย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีกิจกรรมให้บริการประชาชนดังนี้

        ๑. กิจกรรมศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ "การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน"

        ๒. กิจกรรมทักษะชีวิต "การพับใบเตย"

        ๓. กิจกรรมทักษะอาชีพ "การประดิษฐ์ของชำร่วย" และ "การพับดอกกุหลาบ"

 

    

การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนมีอาจารย์ฐิฎา ทองเจริญเป็นวิทยากร

การพับดอกกุหลาบ มีผู้ใหญ่ ประเสริฐ สายหร่ายเป็นวิทยากร

การพับดอกใบเตย

การพับดอกใบเตยและการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน

การพับดอกกุหลาบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน ตำบลธนูความเห็น (0)