ความประทับใจในวันนี้คือการสอนและอบรมนักเรียนในเรื่องของการกระทำหรือกรรมทุกคนมีความรู้สึกกลัวต่อสิ่งที่ตัวเองกระทำถ้าทำความไม่ดี และมีความสุขถ้านักรียนได้กระทำในสิ่งที่ดี