จัดสอนวิชาชีพ วิชาการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าลายไทย

งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

 กศน.ตำบลคลองสอง เปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าลายไทย วันที่ 9 มกราคม 2554  ณ กศน.ตำบลคลองสอง เวลา 12. 00 - 17.00 น.

                         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคลองสอง



ความเห็น (0)