กศน.ภูซาง จัดโครงการอบรมผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

ฮูโต๋
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อย่าทำชีวิตให้ตาย ทั้งที่มีชีวิตอยู่

      เมื่อวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.กศน.อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยนางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผอ.กศน.ภูซาง ร่วมกับคณะครูจัดโครงการอบรมผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการบูรณาการร่วมกับปกครองอำเภอภูซาง ขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา อำเภอภูซาง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้เป็นผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอภูซาง ทั้ง ๕ ตำบล ในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นายสุธี ภู่จินดา นายอำเภอภูซาง เป็นประธานเปิดการอบรม โดยรับฟังกล่าวรายงานจาก นายกิตติ ชัยดรุณ ปลัดอาวุโสอำเภอภูซาง และมีตัวแทนหน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย กิจกรรมจะเป็นการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ช่วงท้ายมีการแบ่งกลุ่มตามรายตำบล และให้ระดมความคิดตอบคำถามที่มอบหมายให้พร้อมส่งตัวแทนออกมาอภิปราย

   

   

                                           ผู้เข้ารับอบรมลงทะเบียน

   

   

   

                                      พิธีเปิดโครงการโดยนายสุธี ภู่จินดา

                                                  นายอำเภอภูซาง

   

   

                                 นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผอ.กศน.ภูซาง

                            พบปะผู้เข้ารับการอบรมพร้อมแนะนำบุคลากร

   

   

   

   

                                      การระดมความคิดของกลุ่มผู้นำ

   

   

   

                                     การนำเสนองานของแต่ละตำบล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถุงเงินถุงทองความเห็น (0)