"นเรศวรวิจัย" ไปมาเหรอยัง

นุชนาถ
สมุนไพรกวาวเครือสู่ชุมชน
               ได้มีโอกาสไปเที่ยวงาน "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2549 ที่อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในงานนี้ได้นำเสนอชุดโครงการวิจัยที่ได้รับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยนเรศวรและเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง การนำเสนอผลงานวิจัยประเภท Poster Presentation และ Oral Presentation 
              ในงานนี้ มีโครงการหนึ่งที่น่าสนใจ ได้เข้าไปฟังการบรรยายเกี่ยวกับสมุนไพรกวาวเครือสู่ชุมชน จังหวัดพะเยา โดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  ทำให้ทราบว่า พื้นที่จังหวัดพะเยา ได้มีการสำรวจพบแหล่งกวาวเครือขาวในอำเภอต่าง ๆ เช่น อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง และอำเภอแม่ใจ สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจารย์สิทธิศักดิ์ ท่านต้องการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุมนไพรกวาวเครือขาว สถานการณ์กวาวเครือขาวในปัจจุบัน และทิศทางของกวาวเครือขาวในแง่งมุมต่าง ๆ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับสมุนไพรกวาวเครือขาวแก่ผู้เข้ารับการอบรม
               จากผลการดำเนินงาน ผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ความสนใจ และมีความรู้ ความเข้าใจในการนำสมุนไพรกวาวเครือไปใช้อย่างถูกต้องมากขึ้น ทำให้สุขภาพของผู้สูงอายุดีขึ้น มีการนำกวาวเครือไปใช้ในการคุมกำเนิดสัตว์  และเพิ่มผลผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายบุคลากรที่มีความรู้ในสมุนไพรกวาวเครือเพิ่มขึ้น
               ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร และปัญหาในการส่งเสริมทางการตลาด จึงมีข้อเสนอแนะว่าควรส่งเสริมการใช้สมุนไพรของจังหวัดพะเยาให้มากขึ้น เนื่องจากมีทรัพยากรอยู่มากแต่ไม่ได้นำใช้ประโยชน์
              เห็นไหมล่ะว่า สมุนไพรในบ้านเราก็มีประโยชน์ถ้ารู้จักนำมาใช้  
ขอขอบคุณ อาจารย์สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล นะค่ะ ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยในเรื่องสมุนไพรกวาวเครือ ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นอีก เป็นอีก 1 งานวิจัยที่น่าปรบมือให้เป็นกำลังใจค่ะ
            

                 

              


 

              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นุชนาถ ศรีสุธร

คำสำคัญ (Tags)#นุชนาถ#ศรีสุธร

หมายเลขบันทึก: 42487, เขียน: 04 Aug 2006 @ 11:33 (), แก้ไข: 20 May 2012 @ 19:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)