ครูดี

ครูดี

ครูดีเด่น เป็นวิทยากร สอนพิเศษ
ใช่บอกเกรด เลิศหรู ว่า"ครู"ได้
มิใช่โล่ รางวัล คำขวัญใด
ที่ใครใคร เชิดชู ว่าครูดี

ครูสอนสั่ง สร้างคนดี เป็นศรีชาติ
สร้างนักปราชญ์ นักพัฒนา ส่องราศรี
ครูถือธรรม นำทาง แบบอย่างดี
ครูแบบนี้ คือครูดี ที่แท้จริง 

งานของครู  อยู่เหนือกฎระเบียบใดๆ
เพราะเราทำงานกันมากกว่าที่กฎหมายกำหนด
เราเอาใจใส่ลงไปในงานที่ทำ หลายครั้งไม่มีวันหยุด
ไม่มีคำว่านอกเวลาราชการ โดยไม่คำนึงถึงค่าจ้าง
หรือรางวัลตอบแทนใดๆ  แต่เป็นผู้ให้อย่างแท้จริง

ขอบคุณคุณครูทุกคนที่ทำหน้าที่ด้วยหัวใจของความเป็นครู
เสมอมา

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กระดานชอล์กความเห็น (0)