เด็กไทยเป็นโรคอ้วน เสี่ยงเบาหวานเพิ่ม 10 เท่า

โรคอ้วน

       สถานการณ์เบาหวานของคนไทยกำลังเข้าขั้นวิกฤตแน่ ๆ แล้วโดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ศ. พญ. วรรณี  นิธิยานันท์ อุปนายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย  ชี้ว่าโรคเบาหวานเป็นหนึ่งในสาเหตุของอาการเจ็บป่วยและตายอันดับต้น  ๆ ของคนไทยซึ่งสอดคล้องพอดีกับที่เรามีภาวะอ้วนลงพุงสูงมาก

         โดยประชากรที่มีอายุตั้งแต่  15  ปีขึ้นไปจะมีภาวะความดันโลหิตสูงถึงร้อยละ  21.4  และในช่วง  10  ปีที่ผ่านมา  เรามีอัตราผู้ป่วยวัยรุ่นเป็นเบาหวานเพิ่มมากขึ้น  และปัจจุบันพบว่าเด็กมักป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่  2  ซึ่งปกติพบในผู้ใหญ่มากกว่า  เนื่องจากเราให้เด็กกินมากแต่ออกแรงน้อยเด็กจึงเป็นโรคอ้วนโดยตรงอย่างนี้นี่เองค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของศิวากรความเห็น (0)